978-630-6518-22-7 * ECONOMIA ȘI SOCIETATEA ÎN ERA DIGITALIZĂRII


Coordonatori: Constantin Brătianu, Doina Banciu, Nicolae Dănilă
Autori:  Capitolul 1: Constantin Brătianu
Capitolul 2: Nicolae Dănila, Ruxandra Rîmniceanu
Capitolul 3: Ion Popa, Doina Banciu, Simona Cătălina Ștefan
Capitolul 4: Adriana Grigorescu
Capitolul 5: Manuela Epure
Capitolul 6: Ion Stegăroiu, Andrei-Marius Maticiuc
Capitolul 7: Costin Pribeanu
Capitolul 8: Aurel Mihail Țîțu, Alina Bianca Pop, Constantin Oprean
Capitolul 9: Camelia Cristina Dragomir
Capitolul 10: Verginia Vedinaș
Capitolul 11: Cătălin-Silviu Săraru
Capitolul 12: Vasile Păvăleanu
Capitolul 13: Daniel Fodorean
Capitolul 14: Alexandru Țiclea
Capitolul 15: Nicolae-Alexandru Ceslea
Capitolul 16: Adrian Gorun

Anul apariţiei: 2023

Nr. pagini: 376 pagini

ISBN:  978-630-6518-22-7

Domeniu: Economie, digitalizare

Disponibilitate: La cerere (50 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: 
Acest volum constituie o primă încercare de integrare a eforturilor academice ale membrilor Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologice ale Academiei Oamenilor de Știință din România. Deși domeniile de cercetare sunt puternic individualizate prin tradiția sistemului disciplinelor științifice, ele converg atunci când considerăm spectrul vieții economice și sociale. Această convergență a constituit și ipoteza de lucru a prezentului volum, proiectată pe fenomenul digitalizării, care pătrunde tot mai adânc în toate aspectele vieții noastre de fiecare zi. Dezvoltarea exponențială a tehnologiilor informatice și a aplicațiilor de inteligență artificială generează schimbări semnificative în toate domeniile de activitate, dar mai ales în economie, drept și sociologie. Înțelegerea noilor instrumente de lucru și folosirea lor responsabilă devine din ce în ce mai dificilă dacă nu se fac eforturi serioase dinspre structurile guvernamentale de a găsi soluții pentru provocările acestor fenomene.
Fenomenul digitalizării și transformarea digitală ca o consecință firească a acestuia sunt explicate în mai multe capitole, atât din punct de vedere economic cât și juridic. Digitalizarea impune o nouă gândire în guvernanță, management și legislație, fapt ce trebuie bine înțeles pentru a evita capcanele pe care orice nou fenomen le aduce cu el. De aceea, managementul cunoștințelor are un rol tot mai important în viața companiilor dar și a structurilor administrative. Managementul resurselor intangibile este diferit de cel al resurselor tangibile și de aceea este importantă înțelegerea complexității lor și a modului în care digitalizarea accelerează dinamica trecerii de la tangibil la intangibil, respectiv, de la liniar la neliniar. O nouă provocare o constituie și reconsiderarea modalităților de asigurare a proprietății intelectuale și reducerea tendințelor de furt intelectual, cu multiple consecințe negative.
Un capitol distinct se adresează provocării generate de digitalizare a sistemelor financiar bancare și guvernării băncilor centrale. Un alt capitol se focalizează pe digitalizarea bibliotecilor și transformarea acestora în sisteme de învățare continuă. Criza globală a covidului a forțat trecerea la munca de acasă și la învățarea online, cu dificultățile asociate, dar și cu deschiderea unor noi perspective. Inteligența artificială devine o forță motrice cu aplicații multiple și consecințe încă greu de anticipat. Frica generată de aplicațiile de inteligență artificială se explică prin dificultatea de înțelegere a noilor oportunități, dar și de posibilitatea de folosire a lor împotriva binelui comun, amplificând hoția, plagiatul și comportamentul antisocial.
Din perspectiva juridică, sunt analizate provocările contemporane din administrația publică și dreptul administrativ. Este nevoie de o nouă gândire care să reconsidere rolul structurilor administrative și dialogul lor cu cetățenii. O altă provocare o constituie protecția datelor cu caracter personal și înțelegerea drepturilor omului în noul spațiu digital, mult mai complex și mai dificil de înțeles. Aici se înscrie și noile cerințe juridice ale muncii la domiciliu, precum și a nomazilor intelectuali. Digitalizarea generează noi vulnerabilități în sistemul de delegare a atribuțiilor și responsabilităților atât în companiile private cât și în structurile administrației publice.

Constantin Brătianu
Doina Banciu
Nicolae Dănilă