978-630-6518-17-3 * ION CREANGĂ MAGICIAN AL CUVÂNTULUI


Autor:  URITESCU, DORIN

Anul apariţiei: 2023

Nr. pagini: 106 pagini

ISBN:  978-630-6518-17-3

Critică literară

Disponibilitate: La cerere (30 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: 
Obiectivul lucrării de față este acela, ca prin analiza operei literare a lui Ion Creangă, să justificăm ceea ce am enunțat, prin titlul ei – anume că prozatorul citat este un magician al cuvântului.
Efectele estetice, originale multiple, variate, izvorăsc din iscusita – și nu greșim dacă spunem – geniala elaborare a formelor verbale organizate în structuri sintactice, pe cât de inventive, pe atât de captivante.
Cu alte cuvinte, este vorba de a pătrunde – atât cât este cu putință unei anume judecăți științifice, – în tainele acelui miracol creator al inegalabilului nostru prozator.
Pentru a surprinde acele scânteietoare frumuseți artistice, care, deopotrivă, încântă ochii, urechea, transmițându-i inimii efluviile încântării, am luat drept călăuză, stilul însuși al operei sale.
Despre ce comoară de giuvaeruri ale artei conține opera lui Creangă, veți afla străbătând capitolul anume destinat a vi le înfățișa.
Strâns legat de această descoperire – căci este o descoperire, de vreme ce – o spuneam, cu toată obiectivitatea – în critica literară, după cum am dovedit, într-un alt capitol, acela consacrat domeniului respectiv, nu am întâlnit, cum s-ar fi cerut, un tablou al procedeelor stilistice și bineînțeles, al efectelor lor estetice.
Pare, desigur, curios, dar, din păcate, aceasta este realitatea. O explicație – dar nu și o justificare – a unui fapt atât de regretabil, rezidă, după cât cred, în farmecul care a captivat în așa măsură pe analiști, încât s-au limitat zic la formulări de tip general, remarcând chiar geniul scriitorului, fie la unele expuneri didactice, privind conținutul operei – omițând, astfel, ceea ce era, primordial, mai important – adică, exegeza modalităților stilistice, izvorul, de fapt, al acelui copleșitor farmec, de care aminteam.
Ca atare, țelul lucrării de față este acela de a demonstra justețea opiniei, potrivit căreia Ion Creangă – pe care l-am numit magician al cuvântului – s-a impus, în creația literară românească, drept un geniu.