978-630-6518-02-9 * ELEMENTE DE MECANICA FLUIDELOR COMPRESIBILE ȘI NOȚIUNI DE AERODINAMICA VITEZELOR MARI


Lucrare publicată de Editura AOSR în coeditare cu Editura Tehnică

Autori:  Mircea  DEGERATU, Nicolae Ioan ALBOIU

Anul apariţiei: 2023

Nr. pagini: 182 pagini

ISBN:  978-630-6518-02-9

978-973-31-2409-2   Editura Tehnică

Fizică, aerodinamică

Disponibilitate: La cerere (50 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: Prezenta lucrare, dezvoltă o serie de probleme actuale ale fluidelor compresibile, atât sub aspect teoretic, cât și mai ales sub acela al aplicațiilor la problemele curente întâlnite în domeniile practice, rămânând bineînțeles în cadrul modelului fluidelor perfecte.
Cartea de față a fost organizată în patru părți plus anexe, după cum urmează:
În partea I, intitulată Elemente generale de dinamica fluidelor compresibile, după o introducere în domeniul mișcării permanente irotaționale a fluidelor compresibile necesară pentru simplificarea expunerii ulterioare și pentru o înțelegere mai ușoară a fenomenelor studiate, sunt prezentate mărimi și elemente caracteristice studiului fluidelor compresibile.
Partea a II-a, intitulată Curgeri izentropice pentru fluide compresibile, se referă la curgerea izentropică unidimensională și la teorema lui Hugoniot, precum și la curgerile izentropice prin ajutajele convergente și convergent-divergente.
Partea a III-a, intitulată Evoluții și curgeri adiabatice ireversibile, abordează atât studiul evoluțiilor adiabatice ireversibile de tipul undelor de șoc drepte și oblice, cât și studiul curgerilor adiabatice cu frecare de tipul curgerilor Fanno.
Partea a IV-a, intitulată Noțiuni de bază privind aerodinamica vitezelor mari, tratează atât curgerile subsonice cu viteze mari cât și curgerile transonice, supersonice și hipersonice, prezentându-se și diferitele instalații de tip suflerie și de tip tub de șoc pentru cercetări de aerodinamică la viteze mari.
În anexe, sunt prezentate două aplicații, prima notată cu A1 și numită Aplicație privind ajutajul convergent. Instalație de preparare a amestecurilor de gaze în flux continuu și a doua notată cu A2 și numită Aplicație privind ajutajul convergent-divergent. Propulsor reactiv cu gaz comprimat.

Trebuie menționat faptul că s-a considerat utilă folosirea, în mod corelat, a unor noțiuni aparținând și altor discipline tehnice generale precum Fizica, Mecanica, Termotehnica, Rezistența materialelor etc.
S-a căutat să se expună întreaga lucrare ca o privire unitară, existând preocuparea, în special, ca problemele tratate să decurgă unele din altele, într-un mod rațional, pentru ca înțelegerea să devină cât mai accesibilă.
Cartea este destinată, în principal, cadrelor didactice care predau Mecanica fluidelor, Hidraulica, Termodinamica și Termohidraulica fluidelor compresibile, dar și studenților care au aceste discipline în programa universitară.
De asemenea, lucrarea se mai adresează cercetătorilor în domeniul fluidelor compresibile și curgerilor cu viteze mari, specialiștilor în aerodinamică aeronautică și neaeronautică, precum și specialiștilor în instalații cu fluide compresibile de tipul instalațiilor de gaze naturale, de aer comprimat, de gaze medicale și de gaze utilizate în sistemele hiperbare.