PSIHOPEDAGOGIA COMUNICĂRII, MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI (ISBN 978-606-92723-8-1)


Autori: Ioana PORUMB (coord.), Beatrice BALGIU, Ramona Cristina PACHEF  (Psihopedagogia comunicării)
Ramona Cristina PACHEF (coord.), Mugur Gabriel DRAGOMIR, Teodora Daniela CHICIOREANU (Managementul clasei de elevi).

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 52 pagini

ISBN: 978-606-92723-8-1

Categorie: Curs universitar – Pedagogie

Disponibilitate: – La cerere (Stoc epuizat)

Citește câteva pagini

Despre carte: Procesul de comunicare, în sensul cel mai general, presupune un transfer de informaţie de la emiţător la receptor, precum şi schimbarea rolurilor acestora şi care au disponibilitatea de a reacţiona unul în raport cu celălalt. Comunicarea este prezentă pretutindeni în jurul nostru, fiind un atribut esenţial al viului. Comunicarea – ca parte componentă a vieţii psihice şi sociale – este indispensabilă pentru relaţiile umane.
Comunicarea care se realizează în mediul educaţional nu se deosebeşte fundamental de comunicarea general-umană, ci este influenţată în ceea ce priveşte formele, mijloacele şi conţinuturile de scopurile specifice acestui domeniu de activitate.
Convinşi de complexitatea problemelor legate de comunicare am încercat o prezentare succintă a unor aspecte ce ţin de scopul acestui curs – acela de stabilire a condiţiilor şi relaţiilor psihopedagogice de formare a competenţelor comunicative ale elevilor.
Demersul didactic trebuie să se bazeze permanent pe dialogul dintre partenerii procesului de învăţământ. În acest sens, cursul prezintă modul în care profesorul trebuie să se dezvolte, ce trebuie să facă în anumite situaţii şi cum să interacţioneze cu elevii în aşa fel încât, în final, să obţină rezultate bune.