978-606-92723-3-6-puncte-cardinale-indepartate-helsinki-tokyo-canberra-note-ale-unui-fost-ambasador-al-romaniei


Autor: CONSTANTIN VLAD

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: …. pagini

ISBN: 978-606-92723-3-6

 

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte:

Au trecut mai bine de trei decenii de când mi-am încheiat misiunea de ambasador al României în Finlanda (1978) şi două de când am revenit în ţară din Japonia şi Australia (1990, respectiv, 1991). Dar amintirile de atunci, impresiile pe care mi le-au lăsat oamenii şi locurile sunt atât de vii încât pot să scriu despre ele fără să reiau pas cu pas însemnările făcute în acei ani şi fără să merg neapărat la arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Aceasta, cu atât mai mult cu cât cartea de faţă nu se vrea o istorie diplomatică, o cronică a relaţiilor româno-finlandeze, respectiv a celor dintre România şi Japonia, dintre România şi Australia în timpul mandatelor mele de ambasador. Nu-mi propun să realizeze o astfel de istorie şi o asemenea cronică, sarcină ce s-ar putea împlini doar prin consultarea celor, probabil, mai mult de o mie de telegrame pe care le-am trimis, şi a celor, tot foarte numeroase, primite din partea Centralei, de-a lungul anilor în care m-am aflat în serviciul diplomatic, telegrame aflate în custodia MAE. Aşezândumă la masa de scris, ţelul meu a fost mult mai modest. Anume, acela de a prezenta cititorului de astăzi modul cum un diplomat român a receptat realităţile unor ţări mai mult sau mai puţin îndepărtate geografic şi diferite în multe privinţe de cea căreia îi aparţinem, gândurile şi trăirile ce i-au fost provocate de contactele avute pe acele meleaguri, în mediile politicodiplomatice, de afaceri, culturale şi ştiinţifice, în strădaniile de promovare a intereselor naţionale ale României. Dacă lectura acestor pagini ar aduce un cât de mic plus în cunoaşterea modului de a fi al unor popoare, de real interes pentru noi, şi ar schiţa câteva pagini de experienţă diplomatică, atunci, ca autor, nu aş putea decât să consider că scopul meu a fost atins.
Autorul