FIZICĂ NUCLEARĂ PROBLEME pentru elevi şi studenţi (ISBN 978-606-92500-2-0)


Autori: Adriana GHIȚĂ, Andrei PETRESCU, Andreea Rodica STERIAN

Anul apariţiei: 2010

Nr. pagini: 112

ISBN: 978-606-92500-2-0

Domeniu: Fizică

Disponibilitate: La cerere
Citește câteva pagini

Despre carte:  Lucrarea Fizică nucleară – Probleme pentru elevi și studenți, elaborată de profesorii Adriana Ghiță (prof. grad I), Andrei Petrescu (dr. ing.) și Andreea-Rodica Sterian (șef lucr. dr. fiz., Universitatea Politehnica București), completează literatura didactico-științifică în direcția unui învățământ asistat de activități aplicative: „să învățăm Fizica, rezolvând probleme!”; asemenea metode sunt aplicate cu mult succes și în alte țări (de exemplu, Rusia), astfel încât contribuția celor trei autori în această direcție este întrutotul meritorie. Stilul expunerii este deosebit de adecvat tematicii abordate, incluzând diferite metode de abordare a problemelor studiate, incluzând atât probleme cu rezolvări „complete”, cât și probleme finalizate exclusiv prin răspunsuri și abordări gradate ale tematicii studiate, începând cu elementele oarecum mai „clasice” la nivelul învățământului liceal, dar și fundamentări teoretice. Cartea reușește ca, în doar 112 pagini, să abordeze o multitudine de probleme de interes deosebit din principalele domenii ale Fizicii moderne: Fizica atomică (inclusiv teoria Radiației termice, din păcate absentă în manualele noastre liceale), Fizica cuantică și Fizica solidului. Aceste rezultate cu totul remarcabile nu sunt totuși surprinzătoare, având în vedere calitățile profesionale excepționale ale autorilor: profesorii Adriana Ghiță și Andrei Petrescu – cu experiențe remarcabile nu numai profesional (autori de manuale și culegeri de probleme, membri ai comitetului de redacție și autori de materiale în principala noastră revistă actuală de Fizică, „Evrika!”), dar și ca participanți de bază la Olimpiadele naționale de Fizică pentru elevi, respectiv doamna prof. dr. fiz. Andreea-Rodica Sterian, autoare a mai multor manuale de Fizica modernă.