PATRIE, OŞTIRE, EROISM (ISBN 978-606-92500-0-6)


Autori: General (r) dr. Eugen BĂDĂLAN, General de brigadă (r) dr. Floriean TUCĂ, Colonel (r) dr. Eugen SITEANU

Anul apariţiei: 2010

Nr. pagini: 228

ISBN: 978-606-92500-0-6

Domeniu: Literatură

Disponibilitate: La cerere
Citește cartea 

Despre carte: 

PATRIE, OŞTIRE şi EROISM sunt cuvinte sau noţiuni cu înţelesuri adânci şi profunde atât pentru români, cât şi pentru aliaţi. Atunci când le auzim sau le rostim, inimile fiecărui român sau străin de bine, indiferent de vârstă, de ocupaţie sau de concepţie politică ori religioasă, trebuie să bată mai tare, pentru că acele cuvinte sunt pentru ei deosebit de dragi şi chiar sfinte.

În trecutul nostru istoric mai îndepărtat sau mai apropiat, atunci când pe cerul României apăreau nori negri şi prevestitori de rele, cele trei cuvinte – PATRIE, OŞTIRE şi EROISM – au fortificat sufleteşte şi trupeşte pe români şi i-au determinat „pe toţi ca unul” să fie gata ca la chemarea Patriei s-o apere cu vrednicie. Încadrându-se fie în oastea cea mică a ţării, fie în oastea cea mare, fiii României s-au bătut cu vitejie şi eroism, întotdeauna pentru cauze drepte şi nobile. Acesta este purul adevăr, pe care trebuie să-l recunoaştem şi să-l spunem deschis, mereu şi mereu.

Prin cartea de faţă, îngrijitorii de ediţie au dorit să le aducă pe toate în actualitate. În mod concret, prin textele selectate şi publicate s-a urmărit să se scoată din negura uitării doar o mică parte din cuvintele rostite sau scrise în decursul timpului, cu precădere în epocile modernă şi contemporană, de un mare număr de personalităţi ilustre, de foşti şefi de stat, de revoluţionari, de istorici, de scriitori şi poeţi şi de alţi oameni de cultură, ca şi de unii cetăţeni simpli, din popor, cu privire la PATRIE, OŞTIRE şi EROISM.

Îngrijitorii de ediţie dedică acest volum tuturor românilor şi străinilor care, la vremea lor, au gândit, au grăit sau au scris cu sinceritate, cu patos, cu multă căldură, frumos şi mişcător în legătură cu nobilele şi mişcătoarele cuvinte de PATRIE, OŞTIRE şi EROISM. Iar numele şi spusele lor se cuvin să fie scoase din negura uitării, reţinute, popularizate şi lăudate.

Urăm cititorilor, fie ei elevi, studenţi, cadre didactice, militari activi sau în rezervă, sau alte categorii de cetăţeni, de la oraşe şi sate, lectură plăcută.