AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. CEA MAI MARE CONFLAGRAŢIE A SECOLULUI XX (ISBN 978-606-92161-7-0)


Autori: Gl. Bg.(r) prof. univ. dr. Nicolae CIOBANU, Mr. Lect. univ. dr. Mihai ŞERBAN

Anul apariţiei: 2010

Nr. pagini: 91

ISBN: 978-606-92161-7-0

Domeniu: Istorie

Disponibilitate: Tiraj epuizat (La cerere – 20 lei)
Citește câteva pagini

Despre carte:

Despre cel de Al Doilea Război Mondial s-au scris până în prezent mii şi mii de tomuri, în toate limbile ţărilor participante la această mare conflagraţie a Secolului XX.

Broşura prezentă se vrea a prezenta, acum la cei 65 de ani de la încheierea acestui pustiitor flagel, generat de oameni, într-un mod concis, preliminariile care au dus la declanşarea războiului şi locul acestora în economia generală a marii conflagraţii, dar şi principalele măsuri politico-militare care au dus la închegarea coaliţiei statelor antihitleriste.

În lucrare principalele acţiuni militare sunt grupate, cronologic vorbind, în trei perioade distincte. Prima perioadă cuprinde acţiunile forţelor germane din momentul declanşării războiului, până la 1 septembrie 1939 şi până la începutul anului 1943, perioadă în care forţele agresoare s-au găsit într-o continuă ofensivă. Cea de-a doua perioadă cuprinde acţiunile desfăşurate în cursul anului 1943 şi până în cea de-a doua jumătate a anului 1944, marcată de operaţia de debarcare din Normandia. Este perioada marii cotituri în desfăşurarea Războiului Doi Mondial când forţele coaliţiei antihitleriste au smuls definitiv iniţiativa strategică pe toate teatrele de operaţii militare. Cea de a treia perioadă cuprinde acţiunile din anii 1944-1945 până la încheierea războiului la 9 mai 1945 pe teatrele de operaţii europene, respectiv 2 septembrie 1945, când a avut loc capitularea necondiţionată a Japoniei.

Ne-am angajat la acest demers, pentru a oferi cititorilor o sinteză, un compendiu privind acest conflict mondial, dat fiind că timpul cititorului dornic de a afla ce a însemnat cel de Al Doilea Război Mondial este în zilele noastre limitat.

Sigur, nu avem pretenţia de a fi spus totul despre această mare conflagraţie, dar considerăm că broşura conţine ceea ce a fost esenţial în pregătirea şi desfăşurarea celui de al Doilea Război Mondial.