ANALIZA SISTEMELOR DE DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR RADIOACTIVE ÎN ROCĂ DE GRANIT (ISBN 978-606-92161-2-5)


Autor: Alexandru Octavian Pavelescu

Anul apariţiei: 2009

Nr. pagini: 190

ISBN: 978-606-92161-2-5

Domeniu: Fizică nucleară

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: Contrar dezvoltării altor tehnologii, utilizarea energiei nucleare a fost la început însoțită de un uriaș entuziasm. În timp însă, au apărut voci tot mai numeroase împotriva utilizării energiei nucleare. Așa se face ca viitorul energiei nucleare depinde decisiv de răsturnarea acestei situații și de repunerea în drepturi depline a acesteia. Este știut că opoziția față de energia nucleară este dictată de temerea legată de radioactivitatea deșeurilor nucleare, în speță a combustibilului ars descărcat din reactorii energetici nucleari, care reprezintă subiectul cel mai fierbinte al momentului. Cartea tânărului autor dr. ing. Alexandru Octavian Pavelescu vine în întâmpinarea rezolvării acestei probleme, arătând ca în momentul de față comunitatea tehnică este capabilă sa gestioneze corect și în limite rezonabile problema creată de combustibilul ars descărcat din reactorii CANDU, propunând un sistem de depozitarea finală a acestuia în roca de granit. Cartea este un ansamblu de concepte, metode și modele de calcul – originale în mare măsură – care contribuie la acreditarea ideii larg împărtășite pe plan internațional că depozitarea finală în formațiuni geologice de acest tip este absolut sigură întrucât dozele evaluate la suprafața sunt mult inferioare normelor internaționale. Lucrarea este rezultatul unei intense activități de cercetare desfășurate pe parcursul a șase ani la Universitatea Politehnica București, dintre care o parte la laboratorul ENEA, FIS-MET, Bologna, Italia și este o dezvoltare a unor metode de calcul utilizate în anii de început ai problematicii în țară, în cooperare cu GRS-Braunschweig, Germania. Ea se bazează în mare măsură pe rezultatele numerice obținute în teza de doctorat susținută în Universitatea Politehnica București în mai 2009. Cartea se adresează în primul rând specialiștilor din domeniul nuclear, ingineri sau fizicieni, care pot găsi instrumente bine puse la punct ce le vor permite evaluări de înaltă precizie ale diverselor componente ale unui depozit final și, în al doilea rând, studenților, masteranzilor și doctoranzilor ce doresc să se specializeze în domeniul cel mai critic al energiei nucleare.