978-606-8636-96-2 *** VULNERABILITATEA ȘI PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE MARINE. MINIMIZAREA RISCURILOR ȘI SALVAREA ÎN TRANSPORTUL MARITIM

Autori: Mircea DEGERATU, Simona RUS, Georgeta BANDOC, Mihai DIACONU, Ștefan GEORGESCU, Ion CHIUȚĂ


Anul apariţiei: 2022

Nr. pagini: 240

ISBN:978-606-8636-96-2

Domeniu: infrastructuri marine, transport maritim

Disponibilitate:  La cerere (75 lei)

Citește câteva pagini  

 

Despre carte:   

Infrastructurile în general și infrastructurile critice în mod special, capătă din ce în ce mai multă importanță deoarece sistemele și bunurile devin vitale pentru oricare stat sau alianță, astfel încât incapacitatea sau distrugerea lor pot avea un puternic impact asupra securității, economiei, siguranței și sănătății populației. Securitatea cetățenilor, comunităților sociale, națiunilor și statelor este influențată, în mod organic, de funcționarea continuă a unor sisteme integrate complexe de infrastructuri, care asigură serviciile esențiale tuturor domeniilor vieții sociale. Infrastructurile critice sunt, de regulă, determinante în stabilitatea, siguranța și securitatea sistemelor și proceselor, având un rol important în asigurarea securității în funcționarea sistemelor și în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaționale și militare.
O infrastructură sau un ansamblu de infrastructuri pot fi considerate critice datorită importanței vitale pe care o au în funcționarea sistemelor și în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaționale, militare etc., rolului important pe care îl îndeplinesc în stabilitatea, fiabilitatea, siguranța, funcționalitatea și în securitatea sistemelor și vulnerabilității sporite la amenințările directe, precum și la cele care vizează sistemele din care fac parte.
Infrastructurile critice naționale reprezintă valori de securitate națională, exprimă necesități naționale de securitate și permit promovarea intereselor naționale de securitate. Ele contribuie la susținerea componentelor strategice fundamentale ale securității naționale ce necesită a fi apărate și protejate prin măsuri specifice, întrucât contribuie la apărarea și garantarea suveranității naționale, a independenței și unității statale și a integrității teritoriale.
Cartea și-a propus prezentarea unor analize privind atât protecția câtorva tipuri de infrastructuri critice având în vedere infrastructurile critice marine, cât și privind minimizarea riscurilor în transportul maritim și salvarea pe mare, fiind structurată în patru părți și anume partea A intitulată Analiza vulnerabilității infrastructurii critice în spațiul costier românesc al Mării Negre față de riscurile naturale, partea B intitulată Folosirea scafandrilor și roboților subacvatici pentru protecția infrastructurilor critice subacvatice, partea C intitulată Aspecte manageriale privind minimizarea riscurilor în transportul maritim și partea D intitulată Căutare și salvare pe mare.
Lucrarea, una dintre primele de acest gen din România, este rezultatul preocupărilor și activităților în domeniu efectuate, în comun, de Secția de Științe Tehnice a Academiei Oamenilor de Știință din România, de Centrul de Scafandri din Constanța din cadrul Forțelor Navale Române, de Departamentul de Meteorologie și Hidrologie din Universitatea din București și de Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului din Universitatea Tehnică de Construcții București.
Cartea se adresează atât specialiștilor în domeniul identificării, clasificării și analizei infrastructurilor critice, cât și celor care participă, în mod instituționalizat, direct la protecția acestora.

Prefață semnată de autori