978-606-8636-88-7 * INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” CONSTANȚA, REPERE ISTORICE * EDIȚIE BILINGVĂ / BILINGUAL EDITION * NATIONAL INSTITUTE FOR MARINE RESEARCH AND DEVELOPMENT “GRIGORE ANTIPA” CONSTANȚA, HISTORICAL HIGHLIGHTS

Autori: ALEXANDRU Ș. BOLOGA

Traducere în limba engleză Alexandru Ș. Bologa și Silvana Cojocărașu,
English version Alexandru Ș. Bologa and Silvana Cojocărașu

Anul apariţiei: 2022

Nr. pagini: 414

ISBN: 978-606-8636-59-7

Domeniu: Monografie

Disponibilitate: La cerere (100 lei)

Citește cartea 

Despre carte:  Oamenii au fost întotdeauna fascinați de întinderile albastre, utilizând mediul marin mai întâi pentru procurarea hranei și deplasarea pe distanțe relativ scurte cu diferite tipuri de ambarcațiuni și apoi, pe distanțe din ce în ce mai lungi, în speranța că vor descoperi noi ținuturi cu resurse mai bogate.

Evident că au existat și oameni mai curioși, care la un moment dat au dorit să cunoască mai multe despre mediul marin. Printre aceștia se numără și fondatorii cercetării marine românești, ale căror eforturi deosebite pentru inițierea acestui tip de preocupare au fost admirabil prezentate de către autorul acestei monografii, dr. Alexandru Ș. Bologa. Domnia sa surprinde momente importante și bine documentate din viața și activitatea biologilor Emil Racoviță, fondatorul biospeologiei, Grigore Antipa, întemeietorul școlii românești de hidrobiologie și ihtiologie, precum și a lui Ioan Borcea, cofondator, alături de ceilalți doi savanți, al oceanografiei biologice românești. Fiind el însuși un biolog pasionat în același timp, de studiul macrofitelor marine din sectorul românesc al Mării Negre, dar și de istoria științei, autorul dedică un spațiu amplu și renumitului algolog român dr. Maria Celan, despre viața și activitatea căreia a scris o carte, mai ales că a avut onoarea să o cunoască personal și să-i fie discipol. Un alt reputat specialist prezentat în cadrul acestei monografii a cercetării marine românești este dr. ing. piscicol Ileana Cautiș, ale cărei cercetări asupra ihtiofaunei din Marea Neagră au fost extinse și către cunoașterea celei din zona nord-vest africană a Oceanului Atlantic, la acea vreme România organizând expediții de pescuit, dar și de cercetare științifică și în alte zone marine decât cea românească.

Meritul special al autorului acestei monografii bilingve este dorința sa ca istoria cercetărilor marine românești să fie cunoscută nu numai specialiștilor în domeniu, dar mai ales publicului larg, precum și lectorilor străini,  astfel încât acesta să cunoască eforturile unor specialiști de a înscrie România pe harta cercetărilor oceanografice mondiale. Activitatea iluștrilor fondatori ai cercetărilor marine românești s-a concretizat în înființarea unor centre sau stațiuni de cercetare marină, specializate în anumite direcții de cercetare. Institutul Român de Cercetări Marine (I.R.C.M.), devenit în 1999 institut național de cercetare-dezvoltare (I.N.C.D.M. „Grigore Antipa”) reprezintă un produs al comasării unora dintre structurile înființate de savanții menționați anterior și care a încercat prin toate mijloacele avute la dispoziție de-a lungul celor peste 50 de ani de existență și activitate neîntreruptă, să ducă mai departe cercetarea marină românească. Personal, îl cunosc pe dr. Alexandru Ș. Bologa de când m-am angajat, cu emoție, ca tânără absolventă de biologie, la I.R.C.M. Domnia sa era deja director științific la acea vreme, poziție pe care a ocupat-o până la pensionarea sa, în 2011.

În ultimul deceniu, generațiile s-au schimbat și, dintr-o dată noi, cei angajați în anii ’90 ai secolului trecut am ajuns să facem parte din generația veche a cercetătorilor marini, având nobila misiune de a duce mai departe cercetarea marină, conferindu-i noi valențe, potrivit cerințelor actuale de implementare a politicilor de mediu europene, transpuse în legislația națională.

Dar, spre cinstea ei, vechea generație se menține activă, după cum demonstrează dr. Alexandru Ș. Bologa prin realizarea acestei monografii, care prezintă istoria cu bune și cu rele a instituției-fanion a cercetării marine românești, surprinzând momentele-cheie ale parcursului acesteia de-a lungul unei jumătăți de secol în care s-au dezvoltat diverse direcții de cercetare. Este o lectură plăcută și instructivă purtându-și cititorii din antichitate până în prezent; cuprinde chiar și încercări literare ale cercetătorilor săi, precum și mostre de umor ale angajaților institutului care, de multe ori lucrau în condiții deosebite de mediu (furtuni pe mare sau în zone costiere mai puțin accesibile) pentru realizarea de observații sau recoltare de probe de apă, sedimente, floră și faună. Mulți dintre aceștia, dacă ar avea talent de povestitori sau timp și dispoziția necesară să-și amintească toate întâmplările amuzante sau periculoase prin care au trecut în activitatea lor de zeci de ani în institut, ar putea scrie chiar mai multe cărți. Din păcate, mulți dintre cercetătorii și tehnicienii care au lucrat de-a lungul timpului în I.R.C.M. / I.N.C.D.M. „Grigore Antipa” nu mai sunt printre noi. Și cum timpul nu stă pe loc, este rândul tinerei generații să ducă mai departe ștafeta cercetării marine românești și să scrie noi pagini în istoria acesteia.

                                                        Dr. biolog Valeria Abaza

                                                          Director General

      Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța