978-606-8636-80-1 * MEMBRI DE ONOARE AI ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA LAUREAȚI AI PREMIULUI NOBEL

Autori:  Adrian Badea, Mircea Degeratu

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 179

ISBN: 978-606-8636-80-1

Domeniu: Biografii

Disponibilitate: La cerere (45 lei)

Citește câteva pagini;

Despre carte: Academia Oamenilor de Știință din România, conform legii sale de reorganizare si funcţionare (legea 31/2007), este continuatoarea și unicul legatar al Academiei de Științe din România – ASR – (1935-1948) şi al Asociaţiei Oamenilor de Știință din România, înfiinţată la 30 mai 1966, care în 1996 şi-a schimbat numele în Academia Oamenilor de Știință din România. Înființarea ASR, a fost rezultatul evoluţiei societăţii româneşti din epoca modernă, cu deosebire de după Marea Unire din 1918. Oamenii de ştiinţă au simţit nevoia de a se organiza şi colabora, pentru a valorifica cu mai mult succes rezultatele muncii lor. Din Statutul Academiei de Științe, elaborate la 28 martie 1935, rezultă limpede că aceasta îşi propunea un scop nobil, acela de „a contribui, a încuraja şi a îndruma creaţia ştiinţifică” din România, prin prezentarea rezultatelor în cadrul unor manifestări ştiinţifice şi prin forme specifice (comunicări, referate, publicaţii, expoziţii), prin acordarea unor premii lucrărilor valoroase şi prin subvenţionarea cercetărilor în domeniul ştiinţific. Academia se oferea să asigure consultanţă pentru autorităţi (guvernamentale, administrative) şi pentru îndrumarea instituţiilor de cercetare ştiinţifică, având în vedere faptul că mulţi dintre membrii săi conduceau asemenea instituţii şi deci aveau o experienţă, pe care o puteau împărtăşi celor interesaţi. Toate aceste obiective au fost preluate integral în Statutul Academiei noaste de astăzi. Academia de Științe din România (denumită în prezent Academia Oamenilor de Știință din România), a fost concepută şi organizată având ca model Academia de Științe din Franţa, fondată în anul 1666, în ceea ace priveşte multidisciplinaritatea, numărul de membri, tipul de secţii şi deschiderea internaţională. Din păcate, în anul 1948, regimul comunist instaurat şi în România, în dorinţa sa de a distruge tradiţiile academice ale ţării, dar şi elitele noastre au desfiinţat toate instituţiile academic existente în acea perioadă, inclusiv Academia de Științe din România, înlocuindu-le cu Academia Republicii Populare Române, din care făceau parte şi numeroşi membri, care nu aveau nimic în comun cu ştiinţa sau cultura, dar erau ataşaţi doctrinelor comuniste. Din păcate, aceste demersuri distrugătoare pentru ţară, par a se repeta şi astăzi. „Knowledge is Power”, spunea în urmă peste 400 de ani, filozoful şi omul de ştiinţă englez Francis Bacon, iar cunoașterea se naşte prin educaţie şi ştiinţă. De-a lungul celor 13 ani de existenţă, Academia de Ştiinţe a cuprins în rândurile sale personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice din România, creatori de şcoală, savanţi de prestigiu, cu o largă recunoaştere internă şi internaţională. De asemenea, a atras în sânul ei profesori universitari şi cercetători de renume din străinătate, inclusive 8 laureaţi ai Premiului Nobel. La această pleiadă de mari genii ale omenirii, s-a adăugat în 1994 şi savantul român George Emil Palade. Prezenta lucrare îşi propune să prezinte într-o ediţie trilingvă (română, engleză şi franceză), portretele acestor mari titani ai ştiinţei care onorează Academia Oamenilor de Știință din România.