978-606-8636-79-5 * CUGETĂRI PE ARIPA TIMPULUI

Autori:  Ana Gubandru Tomescu

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 223

ISBN:978-606-8636-79-5

Domeniu: Poezii

Disponibilitate: La cerere (25 lei)

Citește câteva pagini;

Despre carte: Minunile din jurul nostru, însuflețite sau neînsuflețite, m-au uimit și continuă să mă uimească, și să mă fascineze prin diversitatea copleșitoare, prin frumusețea desăvârșită și forța cu care-și îndeplinesc rolul miraculos, stabilit de Puterea Supremă Creatoare, aici, pe Pământ și în spațiul nemărginit, necunoscut. Toate, fără excepție, ne îmbogățesc și ne împodobesc viața și ne sunt izvor nesecat de cunoaștere, de știință. Între aceste Comori Divine suntem și noi, oamenii, dar ne deosebim de toate celelalte prin dorința de supremație, care, la cei mai mulți dintre noi, anulează calitățile divine prin acțiuni care tulbură și distrug echilibrul general. Răutatea noastră, a oamenilor de oriunde, indiferent de cauză, țintă și proporțiile consecințelor, mă tulbură, mă nedumerește. Prin aceste pagini modeste, de dincolo de propriile-mi greșeli și neputințe, Preamăresc și Slăvesc Puterea Cerească și Întreaga-i Creație, dăruită nouă, oamenilor, o dată cu alt Dar Sfânt – Viața, pentru care, de-aș putea, aș îndrepta toate relele pe care le săvârșim, adeseori până la desăvârșire. Iubesc Colțul de Rai numit România și gândul meu de prețuire se îndreaptă spre pământul ei, spre Străbuni, ca și spre numeroșii semeni contemporani, care, cu înțelepciune, ne-au împărtășit și ne împărtășesc din iubirea lor pentru Cer și Pământ, ființe și neființe, Țară, Neam, Pace. Din tot sufletul, aduc omagiu Părinților mei -Maria și Dumitru Gubandru-, oameni simpli, care m-au educat în spiritul Credinței în Dumnezeu și al respectului deplin față de toată Lucrarea Sa. Mii de mulțumiri Distinsului Domn – Profesor Marin Diculescu-Popescu, Membru al Asociațíei Scriitorilor Olteni, pentru întocmirea “Prefeței” cu o complexă analiză a textelor. Mii de mulțumiri Editurii Academiei Oamenilor de Știință din România și Distinsului Domn – Ing. Mihail Căruțașu, Șef Serviciu Editură-Biblioteca AOȘR, pentru sprijinul acordat prin tipărirea acestei lucrări. Mulțumesc celor care, de-a lungul anilor, citind unele texte, au primit mesajele cu sufletul și inima. Cititorilor și judecătorilor mei, le urez o viață minunată, ca o frumoasă poezie !.