978-606-8636-75-7 * PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA MISIUNILE ONU DE MENŢINERE A PĂCII: ANALIZĂ ISTORICĂ ŞI PROIECŢII DE VIITOR PRIVIND STRUCTURILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE PARTICIPANTE LA ACESTE MISIUNI


Autori:  dr. Valentin-Lagarder DULGHERU

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 222 pagini

Format: 25 x 17,5 cm

ISBN:  978-606-8636-75-7

Domeniu  ştiinţific

Citește câteva pagini 

 

Despre carte: Autorul abordează un subiect de o importanță vitală pentru securitatea mondială; și anume operațiile de menținerea păcii.

Având la bază argumentarea observaţiei, cercetării ştiinţifice, a documentărilor și analizelor efectuate în diferite contexte ale secolelor XX şi
XXI, lucrarea prezintă evoluția operaţiilor de menţinere a păcii. Astfel că operaţiile de menţinere a păcii (militare şi/sau civile) au ajuns să reprezinte poate cel mai important instrument pentru susținerea păcii, fiind imperioase în zone de conflict ori potențial conflict.

Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă instituție de susţinere şi promovare a păcii, iar România ca stat membru a contribuit de fiecare dată prin eforturi susţinute, chiar de la înființarea acesteia.

Studiul reprezintă un demers important pentru dezvoltarea unui concept unitar de abordare a zonelor de conflict – ce poate fi reprezentat și de motto-ul lui Nicolae Titulescu: …n-a avut decât acest țel: nu de a pregăti războiul ci de a pregăti o rețea de alianțe de așa fel încât războiul să devină imposibil.

Asta dorește și autorul în lucrarea sa, să prezinte un sistem de formațiuni de poliție care prin prezența lor în zonele de risc să facă imposibil conflictul.

Lucrarea prezintă mai multe obiective, printre care:
– stabilirea fundamentelor teoretice privind operaţiile de menţinere a păcii ţinând cont de evoluţia conceptuală a termenilor şi de modul de
desfășurare a acestora în diferite perioade;
– identificarea căilor și modalităților de eficientizare a desfăşurării operaţiilor de menţinere a păcii;
– găsirea metodelor de constituire a unor formaţiuni care să desfăşoare operaţii permanente de menţinere a păcii, indicarea eforturilor,
avantajelor constituirii şi participarea acestora la misiuni.

Toate aceste propuneri și concluzii se impun în condițiile degradării grave a ordinii publice în majoritatea statelor lumii, cu consecințe dezastruase pentru întreaga omenire.

Prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU