978-606-8636-75-7 * PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA MISIUNILE ONU DE MENŢINERE A PĂCII: ANALIZĂ ISTORICĂ ŞI PROIECŢII DE VIITOR PRIVIND STRUCTURILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE PARTICIPANTE LA ACESTE MISIUNI

Autori:  VALENTIN-LAGARDER DULGHERU

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini:222

ISBN:978-606-8636-75-7

Domeniu: Științe militare

Disponibilitate: La cerere (40 lei)

Citește câteva pagini;

Despre carte: Autorul abordează un subiect de o importanţă vitală pentru securitatea mondială; şi anume operaţiile de menţinerea păcii. Având la bază argumentarea observaţiei, cercetării ştiinţifice, a documentărilor şi analizelor efectuate în diferite contexte ale secolelor XX şi XXI, lucrarea prezintă evoluţia operaţiilor de menţinere a păcii. Astfel că operaţiile de menţinere a păcii (militare şi/sau civile) au ajuns să reprezinte poate cel mai important instrument pentru susţinerea păcii, fiind imperioase în zone de conflict ori potenţial conflict Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă instituţie de susţinere şi promovare a păcii, iar România ca stat membru a contribuit de fiecare dată prin eforturi susţinute, chiar de la înfiinţarea acesteia. Studiul reprezintă un demers important pentru dezvoltarea unui concept unitar de abordare a zonelor de conflict – ce poate fi reprezentat şi de motto-ul lui Nicolae Titulescu “…n-a avut decât acest ţel: nu de a pregăti războiul ci de a pregăti o reţea de alianţe de aşa fel încât războiul să devină imposibil.” Asta doreşte şi autorul în lucrarea sa, să prezinte un sistem de formaţiuni de poliţie care prin prezenţa lor în zonele de risc să facă imposibil conflictul. Lucrarea prezintă mai multe obiective, printre care: – stabilirea fundamentelor teoretice privind operaţiile de menţinere a păcii ţinând cont de evoluţia conceptuală a termenilor şi de modul de desfăşurare a acestora în diferite perioade; – identificarea căilor şi modalităţilor de eficientizare a desfăşurării operaţiilor de menţinere a păcii; – găsirea metodelor de constituire a unor formaţiuni care să desfăşoare operaţii permanente de menţinere a păcii, indicarea eforturilor, avantajelor constituirii şi participarea acestora la misiuni. Toate aceste propuneri şi concluzii se impun în condiţiile degradării grave a ordinii publice în majoritatea statelor lumii, cu consecinţe dezastruoase pentru întreaga omenire. Prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU