978-606-8636-74-0 * ECOLOGIA AŞEZĂRILOR UMANE


Autori:  Gheorghe S. IONAŞCU

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 252 pagini

Format25,5 x 17,5cm

ISBN:  978-606-8636-74-0

Domeniu  ecologie

Disponibilitate: La cerere (40 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: 
Cuvânt înainte
Prezenta carte este o primă ediţie pe care o public, dar, sunt convins că, va trebui completată cu noutăţile care vor apare în literatura ştiinţifică respectivă.
Din studiul altor cercetători, din păcate puţini la număr, în domeniul Ecologiei umane, aproape deloc a Ecologiei aşezărilor umane, care aşezări constituie tipul de sisteme ecologice antropizate, nestudiate suficient, am dedus că domeniul are suficiente date spre a fi conturat, ca un capitol important, distinct, specific şi foarte util pentru om al Ecologiei.
Biologii nu acordă suficientă importanţă aşezărilor umane, unde interrelaţiile populaţiei cu mediul natural suport se complică mult şi nu pot fi studiate numai cu bagajul de cunoştinţe din biologia clasică. Interdisciplinaritatea nu poate lipsi în acest proces. Viziunea ecologică globală, integrată asupra aşezărilor umane, necesită o abordare filosofică complexă privind totalitatea interrelaţiilor populaţiei umane cu mediul.
Studiul ecologiei aşezărilor / comunităţilor umane necesită şi abordări sociologice, psihologice, economice, tehnologice, aceste discipline contribuind prin transdisciplinaritate la construirea ecologiei aşezărilor umane.
Academicianul Nicolae Botnariuc, care a introdus Ecologia în facultatea de biologie a Universităţii din Bucureşti, atrăgea atenţia asupra necesităţii de a depăşi viziunea clasică biologistă a Ecologiei, obiectiv posibil prin adoptarea fermă a interdisciplinarităţii.
Ca arhitect proiectant, specializat şi în Amenajarea teritoriului şi Urbanism, mi-am dat doctoratul în Ecologie, pentru a realiza un transfer de cunoştinţe din Ecologie către Urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii.
Viziunea spaţială, teritorială proprie arhitectului urbanist îmi permite să pot studia în profunzime şi în complexitatea lor sistemele ecologice urbane şi rurale.
Aşa după cum susţin şi în carte, Ecologia trebuie să pătrundă în viaţa comunităţilor umane, începând din şcoală şi mai ales din învăţământul superior. De exemplu, în domeniul apelor, la facultăţile de hidrotehnică/hidrologie trebuie să fie studiată Ecologia ecosistemelor acvatice, la facultăţile de silvicultură trebuie introdusă Ecologia forestieră, după cum în învăţământul de arhitectură, Urbanism şi construcţii trebuie studiată Ecologia aşezărilor umane etc. etc. Zonele montane pot fi studiate şi optimizate prin Ecologia montană. Iar mările şi oceanele pot fi studiate complex prin Ecologie marină/oceanică.
În acest scop, Universităţile, prin facultăţile de Ecologie, ar trebui să organizeze masterate şi doctorate în domeniile distincte, cooptând fireşte în comisii profesori specialişti în domeniile respective.
Numai astfel ecologia se poate dezvolta ca ştiinţă aplicată domeniilor vieţii şi activităţilor umane.
Această primă ediţie, va fi urmată de continuarea şi aprofundarea studiului.

Autorul