978-606-8636-71-9 * EXPLANATORY DICTIONARY OF AGROMARKETING – DICŢIONAR EXPLICATIV DE AGROMARKETING


Autori:  prof. univ. dr. Marian   CONSTANTIN

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 680 pagini

Format2 8 x 18cm

ISBN:  978-606-8636-71-9

Domeniu  monografie

Disponibilitate: La cerere (80 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: 
Dictionnaire explicatif d’agromarketing
Préface – Par Jean-Marc Boussard, Membre de l’Académie d’agriculture de France
L’ « agromarketing » désigne toutes les activité économiques liées à l’agriculture et à l’alimentation, qu’il s’agisse de production agricole proprement dite, de transformation des produits agricoles, de commerce alimentaire de détail, et même de fabrication de produits industriels d’origine agricole, comme les « agro-carburants ».
C’est un ensemble compliqué et foisonnant, qui se complique et se développe tous les jours, au fur et à mesure du progrès technique et de l’évolution des sociétés vers un mode de consommation de plus en plus urbain, donc plus éloigné de l’agriculture proprement dite. Les intermédiaires entre les producteurs primaires et les consommateurs finaux sont donc de plus en plus nombreux et variés. Dans leurs transactions, ils sont contraints d’employer un vocabulaire de plus en plus spécifique et technique, avec des mots qui souvent prêtent à confusion pour le commun des mortels. C’est pour y mettre un peu d’ordre, et faciliter les communications que le professeur Marian Constantin, voici déjà plusieurs années, avait senti la nécessité d’un « dictionnaire » spécialisé, donnant des définitions précises des principaux éléments de ce vocabulaire technique.
Son ouvrage avait eu un réel succès en Roumanie. Mais de nos jours, les échanges agro-alimentaires ne sont plus limités aux frontières d’un pays, si riche soit-il du point de vue agronomique. Les exigences des consommateurs portent sur la fourniture de produits exotiques, tels que les produits tropicaux impossibles à trouver dans un pays tempéré. Pour les acheter, il faut arriver à donner d’autres produits en échange : ainsi se développe le commerce international, qui impose évidemment que les parties prenantes utilisent un vocabulaire clair et compris de tous. C’est pourquoi il est vite apparu que se limiter aux mots de la langue roumaine était insuffisant, et qu’il fallait, outre des définitions précises en roumain, donner les équivalents étrangers dans les principales langues utilisées dans les transactions effectués au delà des frontière nationales. C’est ce qui est fait ici, avec maintenant 9 langues pour chaque rubrique.
Cet ouvrage sera donc un outil de travail pour tous les praticiens de la production et du commerce agro-alimentaire au sens large, à la recherche de la signification exacte de tel ou tel terme utilisé dans un projet de contrat. Il rendra aussi des services aux journalistes et aux chercheurs soucieux d’exactitude dans leurs commentaires de l’actualité proche ou lointaine, ainsi, bien sûr, qu’aux statisticiens, dont la fiabilité des mesures repose sur une compréhension intime de la nature exacte du phénomène quantifié.
On y verra en particulier à quel point les activités issues de l’agriculture sont variées et présentent des caractères spécifiques. Ces derniers justifient bien souvent les « exceptions agricoles » qui apparaissent dans beaucoup de traités internationaux : Rien que pour cette raison, ce livre mérite de figurer dans la trousse à outil de tous les diplomates du monde. Et pour cette même raison, je souhaite très vivement que les définitions qui suivent soient rapidement traduites dans toutes les langues de la Terre, ce qui permettrait sans doute de rédiger des traités plus faciles à interpréter et donc à respecter !

INTRODUCERE – Prof. univ. Dr. Marian CONSTANTIN

Lucrarea Dicționar explicativ de agromarketing poate fi considerată o noutate care în ansamblul aparițiilor editoriale, are tendința de îndrumare pentru utilizarea unui vocabular al oamenilor de afaceri a căror relații se desfășoară cu un anumit specific în sfera pieței agroalimentare. Pentru acest motiv lucrarea este prezentată printr-o formă explicativă a definirilor termenilor principali și derivați, iar pe de altă parte acesibilitatea de transpunere a acestor denumiri în 9 limbi străine.
Prin această a IV-a ediție, efectiv se urmărește ca fond amplificarea și corectarea actualizată a denumirilor și explicațiilor termenilor. Se pot remarca prezentările și definirile în limba engleză care sunt predominante, fără a fi neglijată, în mod deosebit limba română. Interferența ternenilor de agromarketing utilizate în afacerile din cadrul pieței agroalimentare ce sunt redate în mod aprofundat în limba engleză și română conform unor exprimări adecvate. În cadrul acstei ediții completările existente prin traducerea acelorași termeni pentru încă opt limbi străine (franceză, germană, rusă, neerlandeză, italiană, spaniolă, portugheză și maghiară), s-au considerat de asemenea necesare, dat fiind potențiale posibilități ale agentului economic român de a face față relațiilor cu partenerii de afaceri.
Or lucrarea intitulată în actuala formă Dicționar explicativ de agromerketing urmărește un dublu sens în relațiile de afaceri a celor interesați. De fond cu referire la definirea termenilor prin cunoașterea, aprofundarea și interpretarea noțiunilor specifice marketingului agroalimentar și de formă prin care aceste denumiri ale termenilor sunt prezentate în 9 limbi străine, cu referire specială la limba engleză, pentru care cu tot atâta detaliere explicativă se adaugă și prezentarea în limba română.
Dar pentru a asambla o lucrare la acest nivel de înțelegere elaborată în cca. 12 ani, autorul pe lângă cunoștințele propriei pregătiri profesionale în agromarketing, a sintetizat prin interpretări specifice conținutul schimburilor de opinii cu specialiștii în domeniul agromarketingului din țară și străinătate. În realizarea acestui dicționar, prin forme adecvate de ajutor consultativ, au fost efectuate consultări cu specialiști din străinătate la care se aduc călduroase mulțumiri, putând fi nominalizați următorii: Jean-Marc Boussard (Academia de Agricultură a Franţei), Lucie Sirieix (Montpellier SupAgro, Franța), Dorian Beldjord (UMR, MOISA, Montpellier. Franța ), Louis Lagrange (ENITA de Clermont Ferrand, Franţa), Ottone Ferro (Università di Padova, Italia), Daniel-Mercier Gouin (Université Laval, Canada), Franz Heidhues (Universität Hohenheim, Germania), Jean-Claude Montigaud (INRA, France), Liudmila TODOROVA, Valeriu Doga (Universitatea Agrară de Stat din Moldova). Se dorește a fi făcută o deosebită mențiune pentru Domnul academician Jean-Marc Boussard, și Doamnei profesoare Lucie Sirieix care au avut deosebita amabilitate de a lectura prezentul material și după caz au dat o explicitate specifică termenilor prezentați în această lucrare.
Totodată, Domnul acad. Jean-Marc Boussard a avut deosebita amabilitate de a mă încuraja în parcurgerea etapelor de elaborare a acestei lucrări de-a lungul anilor, ajungându-se la actuala formă.
Privind specialiștii din țară din domeniul de competenţă atât pentru agromarketing dar şi a altor sfere adiacente care au fost consultați asupra ansamblului problematicii acestui studiu, deasemeni autorul își exprimă cele mai sincere mulţumiri.
În conturarea structurii polilingvistice a formei finale a termenilor autorul de asemenea aduce călduroase mulţumiri colegilor din domeniul limbilor străine Lucica – Georgiana Marian, Mihai Frumuşelu, Carmen Mihaela Man, Ana-Maria Neacșu, Elena Pîrvu, Mircea Ursoi, Adriana Uliu, Liliana Popescu, Liliana Blajovici, Elena Nistor, Gabriela State-Geambașu, Alexandra Busuioc, Codrina Pavalachi, Gitka Pruncu, Ecaterina Savu, Andreea Raluca Constantin, prin a căror contribuție au fost redate formele specifice definitive a structurii lingvistice conform termenilor din traducerile utilizate/existente în literatura de specialitate.
Pentru edițiile precedente se poate semnala premiul acordat de către Academia Oamenilor de Știință din România, care a confirmat prestigiul acestei lucrări.
În mod deosebit sunt aduse mulţumiri conducerii AOȘR care prin exponentul editorial a înţeles necesitatea reeditării acestei lucrări prin referirea asupra potențialului ansamblu de cunoaştere, exprimare şi înţelegere a relaţiilor de afaceri din actuala etapă pentru specificul pieţei sistemului agroalimentar.
Se poate concluziona că în ansamblul structurii de aprofundare a domeniului de agromarketing acest dicționar explicativ va constitui o amplificare a cunoștințelor pentru toţi cei interesaţi şi de ce nu o tendință de progres a activităților desfășurate în cadrul pieței agroalimentare.