978-606-8636-70-2 * MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN : UN COMPLEX MONAHAL UNIC ÎN ROMÂNIA: MONOGRAFIE ISTORICĂ = DINTR-UN LEMN MONSTERY: A UNIQUE MONASTIC COMPLEX IN ROMANIA: HISTORICAL MONOGRAPH


Autori:  prof. univ. dr. Valentin   CIORBEA

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 196 pagini

Format25 x 17 cm

ISBN:  978-606-8636-70-2

Domeniu  monografie

Disponibilitate: La cerere (70 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: Editura Academiei Oamenilor de Știință din România semnalează apariția cărții: Mănăstirea dintr-un Lemn – un complex monahal unic în România. Monografie istorică/ Dintr-un Lemn Monastery – A Unique Monastic Complex in Romania. Historical Monograph (Cuvânt înainte prof. univ. dr. Ion I. Solcanu), 444p., într-un design de excepție și ilustrație color, autor prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent A.O.Ș.R.

Asupra relevanței manuscrisului s-a pronunțat domnul academician Răzvan Theodorescu, care subliniază: „Volumul are o valoare științifică reală, fiind rezultatul unei documentări cuprinzătoare în biblioteci și arhive unde autorul a depistat numeroase izvoare inedite. Monografie este realizată în ediție bilingvă, ceea ce permite nu numai cititorului român sau cunoscător al limbii române, dar și lectorului vorbitor de limbă engleză să cunoască istoria mănăstirii, importanța și rolul ei ca valoare de patrimoniu.”

Domnul prof. univ. dr. Ioan Opriș apreciază la rândul Domniei sale valoarea monografiei: „Începând cu ctitorii și până la binefăcătorii contemporani – de stat, bisericești, ministeriali, Banca Națională, personalități publice – de la slujitorii altarului, la vizitatorii acestuia, autorul a adunat pagini dense de fapte și evenimente, împlinind o lucrare magistrală demnă de a fi grabnic tipărită.”

Preasfințitul Emilian (Vlad) Nica Crișanul, conf. univ. dr., Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, subliniază în recomandarea Domniei sale pentru publicarea cărții: „Monografia evidențiază statutul special al mănăstirii ca loc de rugăciune pentru aviatori, marinari și mai recent, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul,” mănăstirea fiind rectitorită în perioada interbelică de către generalul Paul Teodorescu, ministrul Aerului și Marinei.”

În Cuvântul înainte, domnul prof. univ. dr. Ion I. Solcanu conchide: „Profesorul Valentin Ciorbea poartă cititorul prin zbuciumata istorie a așezământului, care a trecut de-a lungul veacurilor, în mod repetat, prin „extaz și agonie.” Neîndoielnic, realizarea profesorului Valentin Ciorbea constituie cea mai completă monografie istorică asupra Mănăstirii Dintr-un Lemn, unul dintre cele mai importante monumente de artă medievală românească.”