978-606-8636-70-2 * MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN – UN COMPLEX MONAHAL UNIC ÎN ROMÂNIA. MONOGRAFIE ISTORICĂ; DINTR-UN LEMN MONSTERY – A UNIQUE MONASTIC COMPLEX IN ROMANIA. HISTORICAL MONOGRAPH

Autori:  CIORBEA VALENTIN

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini:444

ISBN:978-606-8636-70-2

Domeniu: Cultură

Disponibilitate:La cerere (115 lei)

Citește câteva pagini;

Despre carte:  monografia „Mănăstirea Dintr-un Lemn – un complex monahal unic în România”, este un impresionant album bilingv, de 444 de pagini, tipărit cu eleganță grafică deosebită.

În cele șase consistente capitole ale acestui fundamentat hronic al legendarei ctitorii multiseculare, autorul reconstituie, etapă cu etapă, parcursul sinuos al Mănăstirii, care datează de la începutul secolului al XVII-lea (3 august 1634). Cu un discurs cursiv și elevat, autorul îmbină subtil și convingător, în stilu-i epistolar consacrat, elemente de legendă referitoare la stejarii seculari de la Frânceşti, Bisericuţa dintr-un Lemn, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul – „inima” Mănăstirii Dintr-un Lemn și minunile acesteia, cu informații certe, multe dintre ele inedite, probate cu documentele propriei arhive a așezământului, identificate de profesorul Ciorbea dar și complementare acesteia.

Lucrarea prezintă cronologic statutul și evoluția Mănăstirii dintr-un Lemn între anii 1634-1863, cu etapa stăpânirii austriece (1716-1739) și a secularizării, apoi de la aceasta la instaurarea regimului comunist (1863-1947), și, ulterior, din perioada postbelică la anii originalei noastre democrații (1948-2019).