978-606-8636-65-8 * SIMULAREA STRATULUI LIMITĂ ATMOSFERIC ÎN TUNEL AERODINAMIC


Autori: Ion  POPA, Mircea  DEGERATU

Anul apariţiei: 2019

Nr. pagini: 218 pagini

ISBN:  978-606-8636-65-8

Fizică, aerodinamică

Disponibilitate: La cerere (50 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: Prezenta lucrare se referă la stratul limită atmosferic fiind tratate atât probleme teoretice privind caracteristicile acestuia cât și probleme legate de simularea lui în tunel aerodinamic cu strat limită atmosferic simulat.
Stratul limită atmosferic reprezintă acea zonă din atmosfera terestră în care se resimte influenţa suprafeţei Pământului atât din punct de vedere dinamic cât şi din punct de vedere termic. În zona stratului limită atmosferic se produc fenomene complexe, specifice ingineriei vântului, dintre care pot fi enumerate acţiunea vântului pe structuri cu şi fără răspuns dinamic, acţiunea combinată a vântului şi zăpezii cu urmărirea aglomerărilor de zăpadă, dispersia poluanţilor gazoşi în atmosferă, aerodinamica zonelor construite cu urmărirea confortului pietonal, captarea energiei eoliene etc.
Ingineria vântului cuprinde, în obiectul ei de studiu, întreaga fenomenologie a stratului limită atmosferic, de la fizica acestuia până la problemele de difuzie şi dispersie în atmosferă precum și interacţiunea dintre curentul de aer din zona stratului limită atmosferic şi corpurile solide cu care vine în contact, pentru studiul acesteia utilizându-se atât metode aferente aerodinamicii cât şi metode proprii ingineriei vântului.
Lucrarea își propune, în prima parte, să prezinte o descriere matematică a stratului limită atmosferic, din punct de vedere atât al câmpului de viteze cât și al structurii turbulente aferente acestuia, iar în a doua parte să prezinte un studiu experimental privind stratul limită dezvoltat, în condiții de laborator, în tunelul aerodinamic cu rugozitate variabilă TASL1-M, în vederea calibrării acestuia cu scopul extrapolării rezultatelor cercetării experimentale pentru situația reală a stratului limită ce se dezvoltă în atmosferă.
Această lucrare este destinată, în primul rând, studenţilor de la Facultatea de Hidrotehnică, specializarea Ingineria Mediului, care au ca disciplină de studiu, la licență, Ingineria vântului precum şi studenţilor de la Facultatea de Ingineria Instalațiilor, care au ca discipline de studiu, la master, Captarea și conversia energiei vântului și valurilor și Confort urban. De asemenea, lucrarea se adresează și doctoranzilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) care elaborează teze de doctorat în domeniul ingineriei vântului.

Totodată, lucrarea se doreşte a fi utilă unei largi categorii de specialişti în fizica atmosferei, meteorologie, oceanografie, ingineria vântului, aerodinamică industrială şi urbană etc., cadre didactice sau cercetători, care au preocupări ştiinţifice fundamentale sau inginereşti legate de mişcarea aerului din zona stratului limită atmosferic sau de aerodinamica experimentală.
Autorii doresc să aducă mulţumiri colectivului de specialişti din cadrul Laboratorului de Aerodinamică și Ingineria Vântului de pe lângă Catedra de Hidraulică şi Protecţia Mediului din UTCB, pentru rezultatele diferitelor cercetări în domeniul stratului limită atmosferic incluse în această carte.