978-606-8636-64-1 * CERCETĂRI, PREVIZIUNI ȘI SEMINARII ÎN MARKETING

Autori: MIRCEA UDRESCU, DAN NĂSTASE

Anul apariţiei: 2019

Nr. pagini: 346

ISBN:978-606-8636-64-1

Domeniu: Marketing

Disponibilitate:La cerere (55 lei)

Citește câteva pagini;

Despre carte: Marketingul a devenit religia de serviciu a vieții economice specifice începutului de nou mileniu. Numai că această religie este apreciată de cei care au succes economic și oarecum repudiată de cei care asistă neputincioși la succesul celor dintâi. În realitatea cotidiană, marketingul este știință și artă de gestionare a oportunităților de afaceri într-un mediu tot mai imprevizibil. De aceea, implementarea opticii responsabile de marketing este condiționată de modelul corespunzător de management al afacerii, de modul în care se conștientizează de întregul personal al firmei, organizației etc. că optimul general al afacerii nu este tot una cu suma optimurilor departamentale, funcționale, chiar individuale. Realizarea unui management științific asupra activităților de marketing devine realitate numai în situațiile în care fluxul continuu de informații de marketing cu privire la mediul intern și extern al firmei, organizației, chiar și al echipelor administrative etc. constituie cauză și efect nu numai pentru specialiștii departamentelor de marketing, ci cauză și efect al echipei manageriale de vârf. Prin integrarea științei și artei marketingului în practica decizională managerială, cercetările și previziunile de marketing devin nu numai criterii de apreciere a stărilor de fapt, ci criterii de fundamentare a deciziilor manageriale care vizează ansamblul afacerii, cu condiționările sale interne și externe. Totodată, cercetările și previziunile de marketing devin nu numai mijloace specializate de justificare a situațiilor de marketing, ci instrumente utile de inițiere a proceselor manageriale specifice schimbării. În cotidian, cercetările și previziunile de marketing au căpătat un pronunțat caracter de specializare în cadrul activităților practice de marketing, ceea ce a făcut ca multe firme să dispună deja de compartimente specializate pe cercetări și proiectări de marketing. În contextul tot mai complicatelor relații între firme și piață, între firme și mediul lor concurențial, incertitudinea și riscul au o frecvență tot mai mare de apariție, iar amplitudinea acestora este de multe ori devastatoare. Ca atare, cercetările și previziunile de marketing devin o necesitate managerială. Așa se face că cercetările și previziunile de marketing au devenit obiect de studiu pentru mediul universitar, iar seminariile de marketing, forme superioare de utilizare a cunoștințelor și deprinderilor de marketing în fundamentarea oricărei decizii de afaceri, o modalitate concretă de aplicare a cunoștințelor generale de marketing și management la cazuri concrete de pornire și susținere a unei afaceri. Demersul nostru de sistematizare a cunoștințelor de marketing, a avut la bază convingerea că succesul, performanța și competitivitatea organizațiilor, firmelor, chiar și persoanelor independente, depind de calitatea managementului propriu, în cadrul căruia cercetările și previziunile de marketing nu mai pot fi lăsate la voia întâmplării. Astăzi, cumpărătorii sunt puși în fața unei oferte uriașe de produse și servicii. Aceștia au reacții diferite în legătură cu caracteristicile produsului, cu prețul și cu modul în care produsul se comportă pe timpul întrebuințării. La rândul lor, toți cei care doresc să inițieze și să dezvolte o afacere sunt puși în situația de a gestiona nevoi, dorințe și cerințe, de a descoperi oportunități ce trebuie transformate în afaceri de succes. Cercetările, previziunile și seminariile de marketing cuprinse în această lucrare se constituie într-un ghid practic de conștientizare a eforturilor proprii de fundamentare a deciziilor manageriale prin cercetări specifice de marketing. În situațiile în care se ține seama de recomandările cuprinse în lucrare, oricine poate să aprecieze că marketingul face posibilă oferta profitabilă, dimensionează producția, astfel încât să se satisfacă cerințele consumatorilor și conduce spre decizii manageriale menite să se evite pierderile generate de erori de producție și de distribuție. Astfel, la mai mult de un secol de la apariție, marketingul a evoluat mereu, reușind să acopere, succesiv, fie un ansamblu de cunoștințe, fie un ansamblu de deprinderi, fie un ansamblu de atitudini, fie un ansamblu de specialități, fie un ansamblu de profesii, pentru a fi înțeles azi ca un sistem filozofic de concepere și desfășurare a afacerilor centrat pe satisfacerea superioară a aspirațiilor clienților. În cadrul marketingului, cercetările și previziunile de marketing, precum și seminariile de marketing devin instrumente specializate de fundamentare a deciziilor, forme specializate de asigurare a integrării marketingului în managementul afacerii. Firmele de succes sunt considerate acelea care reușesc să ofere clienților satisfacția scontată în condiții de competitivitate. Pentru aceasta, specialiștii de marketing identifică nevoile și cerințele consumatorilor și aduc argumente în direcția fundamentării deciziilor legate natura acelor nevoi și cerințe pe care firma le poate satisface cu eficiență sporită în comparație cu alți concurență. Ca atare, o dată identificată piața țintă, marketingul angajează întreaga organizație în direcția oferirii de produse și servicii în condiții cât mai bune, fiecare angajat având interes în susținerea produsului și menținerea pieței. Ca disciplină de studiu, ca specializare și profesie, marketingul are o evoluție dinamică, permanent își revizuiește metodele de studiu și de lucru, în scopul fundamentării superioare a deciziilor de afaceri. Cei care studiază și lucrează în acest domeniu trebuie să combine eficient patru elemente: produs actual, produs nou, piață actuală, piață nouă și, prin dimensionarea eficace a acestora, să asigure rentabilitatea superioară a capitalurilor. Din moment ce ceea ce se cumpără prezintă interes, marketingul trebuie să găsească soluții în legătură cu menținerea unui produs pe piață, cu mărirea sau diminuarea pieței pe care se acționează, cu introducerea unui nou produs pe piață, cu scoaterea produsului sau cu lărgirea pieței de oferire a unui produs nou, cu utilizarea celorlalte pârghii de marketing de diversificare sau restrângere a ofertei. În acest complex proces managerial, cercetările și previziunile de marketing se individualizează ca fundamente peste care nu se mai poate trece. Prezenta lucrare abordează problematica cercetărilor, previziunilor și seminariilor de marketing din perspectiva managementului, în sensul că ansamblul activităților de marketing dintr-o firmă se sistematizează în activități specifice de previzionare și planificare, de organizare, de coordonare, de antrenare, de control și evaluare. Pe baza acestor fundamente, lucrarea pe care o propunem cititorilor, tratează o problematică deosebit de importantă a domeniului interdisciplinar management și marketing și contribuie la dezvoltarea gândirii de abordare științifică a problematicii afacerii. Oricine depune eforturile necesare pentru însușirea cunoștințelor cuprinse în lucrare va fi în măsură să proiecteze fundamentat un plan de afaceri bazat pe suficiente fundamente de marketing. Desigur, suntem conștienți de anumite limite ale acestei lucrări, ce este susceptibilă la noi îmbunătățiri și dezvoltări; de aceea, ne manifestăm recunoștința pentru toate observațiile ce ne vor ajuta să-i ridicăm nivelul științific, mai ales pentru eventualitatea unei reeditări. Totodată, ne facem fireasca îndatorire de a exprima, și pe această cale, recunoștința și mulțumirile noastre colectivului de profesioniști din cadrul Editurii Academiei Oamenilor de Știință din România, care, cu operativitate și elevată solicitudine, a înlesnit apariția acestei cărți.