978-606-8636-60-3 * ARTA POPULARĂ. CASE ȘI FÂNTÂNI DIN MOLDOVA


Autori: Anatol  MUNTEANU

Anul apariţiei: 2019

Nr. pagini: 218 pagini

ISBN:  978-606-8636-60-3

Domeniu: Arta populară

Disponibilitate: La cerere (20 lei)

Citește câteva pagini 

 

 

Despre carte: Lucrarea propusă cititorului „Fântânile și izvoarele Moldovei de peste Prut” are ca scop să prezinte importanța vitală a apei, să evidențieze cercetări ale oamenilor de știință despre rezervele și calitatea apelor din râuri, lacuri și subteran, grija omului față de izvoare și fântâni. Este prezentată și o parte a creației populare, care prin farmecul și originalitatea ei, în mod special la fântâni, îmbogățește tezaurul de arhitectură populară românească.

Pe ansamblu în lucrare am reușit să prezint circa cinci sute de fotografii din cele zece mii de imagini de fântâni și izvoare, documentate la fața locului și imortalizate cu aparatul de fotografiat de către autor, care practic a vizitat pe parcursul perioadei menționate zecile de mii de izvoare și de fântâni, acumulând o arhivă personală de imagini cu fântâni, case și porți tradiționale din perioada 1965 -2000.

Textele care însoțesc fotografiile fântânilor de pe plaiurile noastre au fost articole de sine stătătoare, pe care le-am publicat în presa din Republica Moldova, precum și din alte foste republici unionale, de-a lungul anilor – începând cu 1970 și terminând cu 2016. Volumul de carte mai cuprinde texte și studii care au fost prezentate la conferințele științifice ale Academiei și ale altor instituții din țară și străinătate. Printre ele se regăsesc și texte noi, care până acum nu au văzut lumina tiparului. În mod inevitabil, în mai multe dintre ele se repetă unele informații, în special despre apă și izvoare, sau cele cu caracter tehnic, referitoare la construcția și arhitectura fântânilor.