978-606-8636-59-7 * CALCULUL APARATELOR SPECIALE DE RESPIRAT SUB APĂ


Autori: Mircea  DEGERATU, Aron  PETRU, Sergiu  IONIȚĂ

Anul apariţiei: 2019

Nr. pagini: 218 pagini

ISBN: 978-606-8636-59-7

Domeniu: Tehnic

Disponibilitate: La cerere (35 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: Scufundările militare şi industriale, autonome sau cu alimentare de la suprafaţă,
prin cerinţele lor operaţionale și deci prin destinația lor specială, presupun utilizarea
unor aparate speciale de respirat sub apă.
Din categoria aparatelor speciale de respirat sub apă fac parte aparatele cu circuit deschis, închis, semiînchis şi mixt cu mare autonomie şi, mai ales, cu randament al scufundării ridicat. Aceste aparate de respirat sub apă speciale utilizează, în afară de aer, atât amestecuri de gaze respiratorii binare supraoxigenate aşa cum sunt amestecurile azot-oxigen (NITROX) şi heliu-oxigen (HELIOX), cât şi, uneori, amestecuri de gaze respiratorii ternare aşa cum este amestecul heliu-azot-oxigen (TRIMIX).
Cartea este structurată pe cinci capitole, primele două capitole referindu-se la gazele şi amestecurile de gaze utilizate în circuitele aparatelor speciale de respirat sub apă, următoarele două capitole prezentând tipuri de aparate speciale de respirat sub apă cu circuit deschis, închis, semiînchis şi mixt, iar ultimul capitol referindu-se la calculul gazodinamic al circuitelor aparatelor speciale de respirat sub apă de tipul cu circuit închis, semiînchis şi mixt.
Lucrarea, prima de acest gen din România, este rezultatul activităţilor de cercetare şi proiectare efectuate în comun de Departamentul de Hidraulică şi Protecţia Mediului din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi Centrul de Scafandri din Constanţa din cadrul Forţelor Navale Române şi al colaborării acestor unităţi de învățământ și cercetare-proiectare cu faimoasa firmă germană Dräger.
Cartea se adresează, în primul rând, specialiştilor în domeniul hiperbar, inginerilor specializaţi în proiectarea, realizarea şi exploatarea aparatelor de respirat sub apă şi scafandrilor profesionişti specializaţi în scufundarea militară şi industrială cu aparate speciale de respirat sub apă.