978-606-8636-55-9 * LOGISTICĂ ȘI SUBSISTEME LOGISTICE ALE FIRMEI


Autori: Mircea UDRESCU, Anca CRUCERU-POPESCU, Dan NĂSTASE

Anul apariţiei: 2018

Nr. pagini: 398 pagini

ISBN: 978-606-8636-55-9

Domeniu: Economie – Management

Disponibilitate: La cerere (35 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: Prin revederea lucrării Logistică şi subsisteme logistice – interferenţe juridice în logistica firmei, Editura Tritonic, Bucureşti, 2013, cu renunțarea la capitolul consacrat subsistemului juridic, dar și cu completări şi adăugiri consistente, în anul 2018, cu o titulatură mai sugestivă – Logistică și subsisteme logistice ale firmei – am dorit să propunem cititorului, în mod deosebit studenţilor şi masteranzilor din Universitatea Artifex din Bucureşti, o problematică deosebit de importantă şi de maximă actualitate, cu multiple implicaţii pentru teoria şi practica mangerială din ţara noastră, în cadrul cărora logistica începe să facă mutaţii importante de la statul unor abordări teoretice diversificate la statutul de nouă abordare managerială a firmei.
Demersul ştiinţific necesar elaborării lucrării, coordonator conferențiar universiar doctor Anca Popescu-Cruceru, autor principal profesor universitar doctor Mircea Udrescu și coautor profesor universitar doctor Dan Năstase, a avut la bază convingerea că succesul, performanţa şi competitivitatea organizaţiilor depind de conţinutul şi calitatea managementului, în cadrul căruia se individualizează din ce în ce mai mult managementul subsistemelor logistice ale firmei, ca o formă calitativ superioară de gestionare a teorii şi practicii manageriale.
Prin sistematizarea informaţiilor în legătură cu evoluţia logisticii de la noţiune la specializare şi profesie, cu surprinderea conexiunilor logisticii cu producţia şi marketingul, cu sistematizarea activităţilor specifice subsistemelor logistice aprovizionare, vânzări, stocuri, depozite, distribuţie, servirea clienţilor şi transporturi, conţinutul lucrării facilitează înţelegerea ariei de cuprindere a managementului în cadrul firmei, cu particularizare pe managementul subsistemelor logistice, şi, totodată, contribuie la formarea unei gândiri moderne adecvate mediului economic concurenţial. De asemenea,în lucrarea reeditată, am considerat necesar să adăugăm un capitol de sine statător problemaţicii de fundamentare și optimizare, iar subsistemul ce se implicî în această direcție coodonează întregul proces de comunicare dintre un producător sau vânzător dornic să vândă şi un consumator dornic să cumpere, în condiţiile dorite de ambele părţi de a crea relaţii de durată, bazate pe creşterea satisfacţiei reciproce.
Sursele bibliografice citate la care am făcut apel uşurează munca celor ce doresc să aprofundeze această nouă viziune aspra managementului, care repune în discuţie concepţiile managementului tradiţional şi sugerează o simplificare a managementului firmei, prin luarea în considerare a numai trei centre de putere şi de responsabilitate managerială: managerul general executiv, managerul cercetării şi producţiei şi managerul logisticii.
Desigur, suntem conştienţi de anumite limite ale acestei lucrări, care este susceptibilă de noi îmbunătăţiri şi dezvoltări; de aceea ne manifestăm recunoştinţa pentru toate observaţiile ce ne vor ajuta să-i ridicăm nivelul ştiinţific, în eventualitatea unei alte editări.
Aducem şi pe această cale mulţumiri Editurii Academiei Oamenilor de Știință din România pentru solicitudinea de care a dat dovadă în editarea a cestei lucrări.