978-606-8636-53-5 * 140 DE ANI DE LA UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA – Studii istorice

Autori: dr. Florin STAN, dr. Delia Roxana CORNEA, prof. univ. dr. Stoica LASCU, lect. univ. dr. Cornel POPESCU, Remus MACOVEI, dr. Enache TUȘA, dr. Angela-Anca DOBRE, dr. Luminița STELIAN, Marian MOȘNEAGU.

Anul apariţiei: 2018

Nr. pagini:

ISBN: 978-606-8636-53-5

Domeniu: Istoriografie

Disponibilitate: La cerere (45 lei)

Citește câteva pagini

Despre carte: 

Important eveniment literar, luni, la Tulcea. Volumul „140 de ani de la unirea Dobrogei cu România“ va avea lansarea începând cu ora 15:00, la teatrul „Jean Bart“ din Tulcea. Evenimentul are loc în deschiderea Galei 100 – „Oameni pentru Tulcea – oameni pentru România”.

Cartea poartă semnăturile unora dintre cei mai importanți istorici contemporani ai Dobrogei: Stoica Lascu, Florin Stan, Delia Cornea și nu numai.

În luna aprilie a acestui an. Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și Primăria Municipiului, a lansat în mediul academic/științific un concurs dedicat evenimentului 14 noiembrie 1878 și consecințelor sale.

Studiile trimise de concurenți au fost reunite în volumul antologic „140 de ani de la unirea Dobrogei cu România. Studii istorice”, apărut la Editura Oamenilor de Știință din România. În paginile volumului semnează următorii:

  •  Florin Stan, doctor, consilier relaţii I, Ministerul Afacerilor Externe, Unitatea Arhive Diplomatice; cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie şi Știinţe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanţa – „Dobrogea sau «Noua Românie», «aranjament de ordine europeană» şi «interes naţional» la 1878. Context şi noi contribuţii circumscrise reintegrării provinciei graniţelor statului român”;
  •  Delia Roxana Cornea, doctor, muzeograf la Muzeul de Istorie Națională Constanța  – „Preocupări muzeistice și de prezervare a patrimoniului arheologic în Dobrogea în primii 50 de ani de administrație românească”;
  •  Stoica Lascu, profesor universitar doctor, Universitatea „Ovidius” din Constanța, membru activ al Academiei Oamenilor de Știință din România – „Componente ale modernizării Dobrogei în cadrul statului român (1878 – 1916)”;
  •  Cornel Popescu, lector universitar doctor, manager al Muzeului Județean Argeș, și Cornel Țucă, doctor – „«Districtul Tulcea», oglindit în raportul din 19 octombrie 1878 al colonelului Ștefan Fălcoianu (șeful Statului Major al Armatei Active)”;
  •  Remus Macovei, „Ocupația militară a Dobrogei de către puterile aliate. Reinstalarea administrației românești în Dobrogea. Noiembrie 1918 – decembrie 1919”;
  • Enache Tușa, doctor, cercetător ştiinţific la Institutul de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române; lector la Facultatea de Istorie şi Știinţe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanţa – „Consecințele de ordin social și administrativ ale integrării Dobrogei”;
  • Angela – Anca Dobre, doctor, Biblioteca Județean „Ioan N. Roman” Constanța, Luminița Stelian, doctor, șef Serviciu Dezvoltare – Prelucrare Colecții, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța – „Presa, reper al integrării culturale dobrogene în societatea românească (1878 – 1944)”;
  • Marian Moșneagu, comandor – „Dobrogea lor, Dobrogea noastră. Realități ale metamorfozei interbelice”;
  •  Adrian Ilie, doctor – „Unirea Dobrogei cu România 14 noiembrie 1878 – prima etapă în făurirea României Mari”.

 „Convingerea noastră, și ne dorim ca și cititorii s-o împărtășească, este ca volumul de față, apărut la Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, tipărit în condiții grafice deosebite de către Tipografia Monitorului Oficial, va fi apreciat de toți cei interesați de Istoria modernă și contemporană a Dobrogei, și vă asigur că nu sunt puțini, nu ca o realizare circumstanțială, ci pentru valoarea științifică a studiilor și articolelor dedicate de autori celui mai important eveniment din trecutul regiunii dintre Dunăre și Marea Neagră”, apreciază prof. univ. dr. Valentin Ciorbea în deschiderea volumului.