978-606-8636-51-1 * ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN ISTORIA A.O.S.R. – VOLUM ANIVERSAR DEDICAT MARII UNIRI DIN 1918

Coordonator: Paul E. STERIAN

Anul apariţiei: 2018

Nr. pagini: 338 pagini

ISBN: 978-606-8636-51-1

Domeniu: Istoriografie

Disponibilitate: La cerere (35 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: Cartea a fost concepută să reprezinte o lucrare de referință în domeniul Științei și Tehnologiei Informației în România, în cadrul prefigurat de lucrările prestigioase dedicate Istoriei Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, elaborate de  istoricii profesori Ioan Scurtu și Corneliu Mihail Lungu. Domeniul științei și tehnologiei informației în România, care a avut și are o dezvoltare spectaculoasă în ultimele decenii în lume, a fost și este reprezentat în Romania de oameni de știință remarcabili, academicieni, profesori universitari, cercetătorilor științifici, ingineri și specialiști cu preocupări multidisciplinare, care au avut și au un rol un rol determinant în poziționarea României pe harta științei, tehnicii și culturii mondiale, reprezentând personalități de largă recunoaștere națională și internațională.

Secția de Știința și Tehnologia Informației s-a înființat în cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România în anul 1994, pentru a coordona activitățile din cadrul A.O.S.R. în acest domeniu, grupate anterior în cadrul unor Comisii, Societăți, Seminarii, Conferințe Naționale etc. și a pune în valoare eforturile în această direcție la nivel național și internațional, precum și pentru a promova rezultatele deosebite ale cercetărilor și personalitățile cu contribuții recunoscute la dezvoltarea științei și tehnicii Naționale și Universale.

Acest volum „ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ÎN ISTORIA A.O.S.R” este dedicat MARII UNIRI DIN 1918, fiind ,în această accepțiune, unul ANIVERSAR.

Autorul, membru al A.O.S.R. din anul 1983, a trăit toate evenimentele din această perioadă, ca promotor recunoscut al domeniului, deci cartea reprezintă o „istorie trăită”.

Activitatea prestigioasă a Secției  de Știința și Tehnologia Informației este prezentată sintetic și sistematic în lucrare având următoarea structură (pe capitole):

  • Academia Oamenilor de Știință din România. Repere istorice.
  • Secția de Știința și Tehnologia Informației în structura A.O.S.R.
  • Secția de Ştiinţa și Tehnologia Informaţiei după Adoptarea Legii Nr. 31/15 ianuarie 2007.
  • Secția de Știința și Tehnologia Informației în anul 2018.
  • Autobiografiile științifice ale membrilor Secției S.T.I.
  • Activități reprezentative ale Secției S.T.I.
  • Participarea Secției S.T.I. la activităţile A.O.S.R.
  • Analele SECȚIEI DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI.
  • Bibliografie.
  • Anexe. Documente din Arhiva a.o.S.r.

Sperăm ca lucrarea să contribuie la creșterea vizibilității și prestigiului A.O.S.R. și să servească drept model și altor secții sau organisme științifice, dar și să promoveze realizările și personalitățile științifice de certă valoare din cadrul A.O.S.R., în special în rândurile tineretului, fascinat de domeniul Științei și Tehnologiei Informației.

Prof. univ. emerit, dr. ing. Paul E. Sterian