978-606-8636-43-6 * TRATAT -MARKETINGUL PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE

Autori:  prof. univ. dr. Marian CONSTANTIN

Anul apariţiei: 2017

Nr. pagini: 332 pagini vol. I
301 pagini vol. II
342 pagini vol. III

ISBN: 978-606-8636-39-9

Domeniu: Economie – Marketing

Disponibilitate: La cerere (120 lei)

Citește câteva pagini

Despre carte: Necesitatea apariţiei unei asemenea lucrări al un nivel de aprofundare al unui tratat se poate argumenta printr-o explicitare trivalentă: caracterul specific al circuitului produs agricol → aliment, dat fiind multiplele implicaţii în actuala evoluţie tehnologică; necesitatea economică care impune  crearea  şi implementarea tehnologiilor de procesare care să facă cunoscut un nivel al eficienţei socio-economică adecvat actualei etape; asigurarea sistemului de securitate/siguranţă alimentară permanent conglomerat avut în vedere atât în sistemele naţionale dar şi la nivel internaţional.

Ansamblul unui asemenea cadru inclus într-o lucrare de Marketing al producţiei agroalimentare, poate fi considerată nu o necesitate, ci un imperativ a actualei etape. Pentru acest motiv prezentarea problemelor  a fost structurată prin delimitarea în trepte specifice care succesiv prezintă partea generală, specificul domeniilor  şi serviciilor agromarketingului.

Agromarketingul în contextul globalizării, prezintă şi detaliază caracteristicile sistemului agroalimentar în condiţiile tranziţiei spre o economie de piaţă. Structura de prezentare redă elementul esenţial al acestui concept în teoria şi practica activităţilor de aprovizionare şi desfacere din agricultură. Piaţa agroalimentară ca definire şi concept este dată de manifestările comportamentului consumatorului motiv pentru care studiile sunt implicit legate de interferenţa creată de nevoie → cerere. Lucrarea adânceşte această problemă prin cunoaşterea produsului agroalimentar cu referire asupra calităţii şi competitivităţii pe piaţă şi a politicilor existente. În toată această cunoaştere sunt enumerate metodele şi tehnicile de investigare, cu referire asupra informatizării, care sunt considerate necesare în programări şi strategii de piaţă specifice agromarketingului.

Considerată o parte esenţială a lucrării caracteristicile de piaţă a principalelor produse/grupe de produse agroalimentare se încadrează într-o structură specifică prin care aspectul cantitativ la ofertei/cererii este redat prin caracterul şi specificitatea  fluxului de piaţă, iar aspectul calitativ urmăreşte profunzimea detalierilor filierei de piaţă care încadrează atât efectiv produsele agricole, a derivatelor acestora, cât şi alte domenii adiacente cum sunt piaţa fondului funciar şi piaţa energiei din agricultură.

Marketingul serviciilor în agricultură, prin concept şi caracteristici, reprezintă un aspect specific care în prezent este încă puţin luat în discuţie în literatura de specialitate. Or serviciile care sunt necesare agriculturii  reprezintă o filieră de piaţă cu totul aparte şi a căror variabilitate este surprinsă şi redată prin însăşi specificul structurii acestora.  Prin caracterul de asigurare internă şi extremă firmei/exploataţiei agroalimentare reiese necesitatea de a se cunoaşte un aspect bivalent al fluxului de piaţă a serviciilor. Se fac referiri asupra aspectului asigurării interne cu resurse materiale şi umane, a asigurării din exterior, dar şi a livrărilor produselor realizate de firma/exploataţia agricolă. Printr-o descriere adecvată s-a căutat surprinderea/cunoaşterea relaţiilor de schimb ce se manifestă în cadrul pieţei serviciilor din agricultură prin care sunt implicate majoritatea ramurilor economiei.

Efectiv prin forme adecvate s-a dorit ca prezenta lucrare să constituie o documentare atât asupra situaţiei actuale a pieţei agroalimentare, dar şi orientarea de perspectivă a acestei pieţe în contextul integrării în Uniunea Europeană. Însăşi forma de prezentare a detalierilor prezentate în domeniul agromarketingului constituie o sintetizare ce acumulează munca autorului timp mai multe zeci de ani. Pe această cale se aduc călduroase mulţumiri tuturor specialiştilor cu care s-a colaborat şi a căror opinii considerate oportune au fost transpuse în această lucrare.

Pentru Editura Oamenilor de Ştiinţă din România îmi exprim aceleaşi mulţumiri cu referire specială asupra înţelegerii  necesităţii de apariţie a unei asemenea lucrării care la nivel naţional poate fi considerată o realizare în adâncirea cunoaşterii domeniului pieţei agroalimentare.

Există certitudinea că această lucrare va fi de un real folos pentru orice specialist, indiferent de profil, care este implicat în activităţile existente filierei sectorului agroalimentar.