978-606-8636-37-5 * DINASTIA ASĂNEŞTILOR

Autori:  General de brigadă (r) dr. FLORIAN TUCĂ, Colonel (r) dr. ing. EUGEN SITEANU

Anul apariţiei: 2017

Nr. pagini: 91 pagini (12 pagini planșe color)

ISBN: ISBN 978-606-8636-37-5

Domeniu: Istorie

Disponibilitate: La cerere (12 lei)

Citește câteva pagini

Despre carte:  Lucrarea Dinastia Asăneştilor tratează principalele dinastii la geto-daci şi la români, contextul geopolitic al apariţiei şi afirmării dinastiei Asăneştilor, înfiinţarea şi consolidarea Ţaratului Vlaho-Bulgar (1189-1197), istoricul şi evoluţia dinastiei Asăneştilor (1189-1357) și o scurtă prezentare a realizărilor politico-militare ale împăratului românilor şi bulgarilor Ioniţă „Caloian” (1197-1207). Materialul este însoțit de ilustrații foto și de câteva scheme ale bătăliilor purtate de reprezentanții dinastiei Asăneștilor.
Dinastia Asăneştilor, cea care a generat Ţaratul Româno-Bulgar, cu capitala la Veliko Târnovo, a vizat crearea unei identităţi statale puternice la sud de Balcani. Aceasta, împreună cu identităţile româneşti de la Nord de Dunăre, dar şi cu celelalte unităţi de rezistenţă ancestrală din spaţiul carpato-dunăreano-balcanic, din vechiul areal geopolitic al dacilor şi al tracilor, se constituiau în puternice piese de rezistenţă la pericolele şi ameninţările vremurilor, prin care să se realizeze acea osatură care să nu permită distrugerea civilizaţiei care a creat spiritul milenar sedentar al populaţiilor de aici, în centrul cărora s-au aflat tracii şi inima lor cea mai puternică şi cea mai caldă, geto-dacii şi Dacia.
Autorii dezvoltă, dintr-o perspectivă românească, această temă, iar cele scrise de ei aduc nu doar acele date, informaţii şi certitudini de care avem cu toţii nevoie în analiza istorică, ci şi acele raţionamente-suporturi pentru continuarea procesualităţii de identificare şi de limpezire a modului în care ne percepem şi ne cunoaştem istoria şi izvoarele ei autentice. Numele Asăneştilor – ca făuritori, apărători şi păstrători de identitate se găseşte în rădăcina unor denumiri de localităţi din ţara de la Sud de Dunăre (între altele şi oraşul Asenovgrad, situat la 20 km spre sud de Plovdiv), aşa cum, spre exemplu, un masiv muntos din Bosnia şi Heţegovina poartă şi azi numele de Romania.