978-606-8636-36-8 * INSOLUBLE LOGIC

Autori: Valeriu Perianu, Michael J. Degnan

Anul apariţiei: 2017

Nr. pagini: 190 pagini

ISBN: ISBN 978-606-8636-36-8

Domeniu: Filosofie

Disponibilitate: La cerere (20 lei)

Citește câteva pagini

Despre carte:  “Logica insolubilă” este cel mai amplu şi laborios studiu din lume, al contradicţiilor gândirii sub toate formele ei în logică şi filosofie, din antichitate până în prezent. În fapt lucrarea încearcă să judece ceea ce mintea refuză să înţeleagă, o serie de probleme de logică imposibilă.

În două milenii de efort intelectual susţinut, de la Socrate la Russel, au fost create doar câteva zeci de argumente insolubile, iar cercetarea  sistemică a autorului de trei decenii, a dublat numărul acestora. Sensul cercetării a fost orientat pe trei direcţii aşa cum apare şi în structura capitolelor cărţii. Primul capitol se ocupă de judecarea argumentelor de notorietate, al doilea, cu argumente contradictorii pe care autorul le-a descoperit şi construit că insolubile şi, al treilea, cu propria sa creaţie de logică imposibilă.

Rostul cercetării argumentelor insolubile este simplu: nevoia de coerenţă în gândirea discursivă şi în relaţia ei cu lumea obiectuală. Logica insolubilă semnalează prin contradicţii enunţate fără ostentaţie, greşeli şi inconsecvenţe logice care trebuie evitate, corectate sau eliminate prin analizarea lor.

Contribuţiile autorului în domeniul logicii se axează pe studiul paradoxelor logice, lingvistice şi deontice începând din antichitate. Oferă soluţii pentru rezolvarea unora, descoperă şi inventează alte antinomii noi, lărgind astfel registrul contradicţiilor gândirii. În acest context, el susţine că gândirea evoluează negativ în procesul de cunoaştere, chiar dacă are rezultate pozitive. Acest efect nefiresc al logicii de lucru este reflectat de fazele următorului proces:
1-      raţiunea inocentă care contemplă lipsa de coerenţă a realităţii (stadiul aporeic)
2-      raţiunea vexată care refuză contradicţia creată de ea însăşi (stadiul paradoxal)
3-      raţiunea perversă care cultivă confuzia de plăcerea demonstraţiei (stadiul sofistic)