978-606-8636-14-6 * TRATAT DE TEHNICĂ A MASAJULUI TERAPEUTIC ŞI KINETOTERAPIA COMPLEMENTARĂ

Autori: Anghel DIACONU

Anul apariţiei: 2016

Nr. pagini:800

ISBN:978-606-8636-14-6

Domeniu: Medicina

Disponibilitate: Tiraj epuizat ( La cerere – 250 lei)

Citește câteva pagini

Despre carte: Lucrarea „Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară”, ediţia a VII-a revizuită şi completată, apărută la editura A.O.S.R., este o apariţie editorială de referinţă, realitate dovedită atât de nevoia de informare profesională în domeniu, cât şi prin modul de prezentare a corelaţiei „masaj terapeutic – kinetoterapie“. Tema abordată, cu o valoare specifică deosebită prin pragmatismul ei, este rodul unei experienţe de peste 45 de ani.
În anul 2008, domnul Anghel Diaconu transfera pentru prima dată întreaga sa experienţă profesională şi didactică în paginile unei lucrări de acest tip. Lucrarea intitulată „Manual de tehnică a masajului terapeutic“ – prima apariţie în domeniu, a fost publicată de Editura Medicală. Manualul a acoperit golul existent în literatura medicală de specialitate, atât în ţara noastră, cât şi în alte ţări şi s-a dovedit a fi de o utilitate remarcabilă în formarea şi perfecţionarea aplicării masajului terapeutic pentru un număr important de practicieni, de la fizioterapeuţi – nivelul postliceal clasic sau cel special, la fizioterapeuţi în registrul universitar, rezidenţi şi medici specialişti.
Această primă apariţie a fost solicitată de un număr extrem de important de specialişti, beneficiari ai informaţiilor complexe cu caracter aplicativ privind masajul terapeutic.
În anul 2010 lucrarea a fost atestată de Ministerul Educaţiei Naţionale ca manual de studiu pentru şcolile de specialitate, la toate nivelele (elevi, studenţi). Ca urmare a cererilor, după atestarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Editura Medicală publică ediţia a II-a, a „Manualului de tehnică a masajului terapeutic”, revizuit şi adăugit.Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a aprobat editarea Manualului cu valoare de „Tratat de tehnică a masajului terapeutic”. Ca urmarea a solicitării, Editura A.O.S.R. reeditează Manualul cu valoare de „Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară” revizuit şi adăugit. Asociaţia Nevăzătorilor din România, la cererea membrilor săi, care se pregătesc în acest domeniu, publică în alfabetul Braille, ,,Manualul de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară”.
În anul 2016, Editura Academiei A.O.S.R. publică a VII-a ediţie a Manualului Tratat tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară, revizuită şi completată.
Lucrarea de faţă păstrează o parte din conţinutul primei apariţii, actualizează temele şi aduce plusvaloare tehnică şi ştiinţifică, prin viziunea de prezentare nouă, prin dezvoltarea subiectelor în context corelativ – „masaj terapeutic şi kinetoterapie asociată”.