978-606-8636-13-9 * MAUSOLEELE EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Autori:  General de brigadă (r) dr. Floriean TUCĂ, Colonel (r) dr. Eugen SITEANU, Comandor Marius POPESCU

Anul apariţiei: 2016

Nr. pagini: 130 pagini

ISBN: ISBN 978-606-8636-13-9

Domeniu: Istoriografie militară

Disponibilitate: La cerere (25 lei)

Citește cartea

Despre carte: Prin noţiunea de mausoleu se înţele­ge o operă comemorativă de război în cadrul căreia sunt depuse rămăşiţele pământeşti ale eroilor neamului. Iată o definiţie clasică a acestei noţiuni: „Monument funerar de dimensiuni mari, ridicat în memoria unei personalităţi, a unor eroi etc. Numit astfel după măreţul mormânt de la Halicarnas ridicat de Artemisa II soţului ei Mausol (rege al Cariei, 377-353 î. e.n.).”[1] Iată şi o definiţie „populară” a acestei noţiuni: „Prin cuvântul mausoleu (din latinescul mausoleul, franţuzescul mausolee şi germanul mausoleum) se desemnează o operă comemorativă de război de dimensiuni mari şi cu o înfăţişare reprezentativă ridicată în memoria eroilor. În mausolee, în locuri anume amenajate (cripte, osuare), au fost depuse, cu pioşenia cuvenită, osemintele sau rămăşiţele pământeşti ale eroilor care sunt cinstiţi şi evocaţi printr-o astfel de operă comemorativă de război”[2] (Dicţionar explicativ de termeni uzuali).

Pe pământul românesc se află un număr redus de mausolee şi acestea sunt dedicate, în exclusivitate, eroilor noştri din Primul Război Mondial. De fapt unele dintre acestea sunt dedicate şi eroilor armatelor aliate şi chiar celor inamice aşa cum este, de exemplu, mausoleul eroilor de la Soveja, în osuarele căruia sunt depuse rămăşiţele pământeşti a 1612 eroi români, ruşi, germani, austrieci şi unguri.

Înainte de a scrie această carte, noi, autorii ei, am făcut şi o anchetă în rândurile unor categorii de cititori. Eram dornici să aflăm de la cei consultaţi dacă ştiu câte mausolee înnobilează pământurile ţării noastre şi locurile unde ele se află. Din păcate, răspunsurile celor întrebaţi aveau să fie destul de sărace. O mare parte dintre cei întrebaţi au apreciat că mai avem în ţara noastră un număr de cinci mausolee, printre ele reuşind să le localizeze doar pe cele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Giurgiu. O altă categorie a acestora au ridicat numărul respectivelor opere comemorative de război la şase sau şapte, fără însă a fi în măsură în a le localiza pe toate. Întrebându-i pe unii cititori, care erau de data aceasta şcolari, dacă la Bucureşti, la Braşov, Focşani, Târgu Jiu şi Tulcea se află vreun mausoleu, răspunsurile acestora au fost negative.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor făcute de noi în lucrările de istorie, în ghiduri turistice şi cu precădere pe teren, am reuşit să identificăm un număr de 23 de mausolee dedicate şi închinate eroilor români din Primul Război Mondial.

Existenţa lor pe municipiul Bucureşti şi pe judeţe este următoarea: patru mausolee în judeţul Vrancea, trei în judeţul Bacău, câte două în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Giurgiu, Harghita şi câte unul în judeţele Argeş, Buzău, Călăraşi, Galaţi, Iaşi, Gorj, Neamţ şi Tulcea.

În cartea de faţă ne vom referi la toate cele 23 de mausolee de care am amintit. Cu privire la ele, vom consemna, printre altele, localităţile în care se află, când şi din iniţiativa cui s-au ridicat; autorul operei comemorative de război în cazul în care aceasta este socotită a fi şi lucrare monumentală de valoare artistică; înscrisurile sau inscrip­ţiile de pe fiecare mausoleu; dar şi alte informaţii prezentate sub formă grafică la sfârşitul lucrării.

Ordinea în care sunt prezentate în volumul mausoleele eroilor români din Primul Război Mondial este cea a denumirilor alfabetice a localităţilor în care ele se găsesc.

Pe ultima copertă sunt reprezentate prin nişte cercuri albe locurile în care se găsesc cele 23 de mausolee construite în memoria şi gloria eroilor români din Războiul de Întregire pentru înfăptuirea şi apărarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.

Noi socotim că lucrarea cu o astfel de tematică se publică pentru prima dată în România. Să dea Dumnezeu ca ea să fie urmată de alte cărţi cu un astfel de subiect, iar acestea să adâncească şi să lărgească informa­ţiile cu privire la mausoleele prezentate de noi. Ba, şi mai mult, viitoarele cărţi să completeze lucrarea noastră în situaţia în care se va descoperi că există şi alte mausolee care înnobilează pământul românesc.

[1] Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1978, p. 588.

[2] Florian Tucă, Constantin Brezoianu, „Dicţionar explicativ de termini uzuali”, Bucureşti, 2009, p. 122.

Autorii