978-606-8636-02-3 * ANALIZĂ DIMENSIONALĂ, SIMILITUDINE ȘI MODELARE


Autori: Mircea DEGERATU

Anul apariţiei: 2015

Nr. pagini:171

ISBN: 978-606-8636-02-3

Domeniu: Inginerie

Disponibilitate: Tiraj epuizat (La cerere – 25 lei)

Citește câteva pagini

Despre carte: Prezenta lucrare se constituie într-un îndrumar pentru rezolvarea de aplicații din domeniul modelării fizice a fenomenelor specifice mecanicii fluidelor și hidraulicii și este structurată pe patru părți, acestea cuprinzând atât elemente fundamentale privind teoriile analizei dimensionale, similitudinii și respectiv modelării, în primele trei părți, cât și aplicații ale acestora prin o serie de exemple de modelare fizică a unor fenomene aparținând mecanicii fluidelor și hidraulicii, în partea a patra.
Lucrarea se adresează, în primul rând, studenților din ciclul I de studii, licență, și celor din ciclul II de studii, master, de la facultățile de Ingineria Instalațiilor, Hidrotehnică, Utilaj Tehnologic, Căi Ferate Drumuri și Poduri și Construcții Civile Industriale și Agricole din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.
De asemenea, lucrarea este utilă și studenților doctoranzi care, în cadrul elaborării tezei de doctorat, realizează modelări fizice pentru diferite fenomene specifice mecanicii fluidelor și hidraulicii.
Totodată, cartea este folositoare și cadrelor didactice universitare și cercetătorilor care, în activitatea lor de cercetare științifică, utilizează metoda modelării fizice în rezolvarea diverselor aplicații din domeniile mecanicii fluidelor și hidraulicii.