978-606-8636-01-6 * EVOLUŢIA NU-ŞI PIERDE URMELE, CI LE PĂSTREAZĂ FUNCŢIONALE – EVOLUTION DOES NOT WIPE OUT ITS TRACES, BUT KEEPS THEM FUNCTIONAL


Autori: Gheorghe MUSTAŢĂ

Anul apariţiei: 2015

Nr. pagini:186

ISBN: 978-606-8636-01-6

Domeniu: Biologie

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte:

Evoluţia este în concepţia profesorului Gheorghe Mustaţă o lege universală a materiei, fiind prezentă de la nivelul atomului (microcosmos) şi până la cea a corpurilor astrale (a macrocosmosului). Înainte de explozia primordială (Big Bang), momentul zero, acum cca 15 miliarde ani, ”Universul conţinea doar informaţie condensată, nu avea dimensiuni şi nu ocupa nici un spaţiu”. După explozie, arată autorul, începe evoluţia Universului vizibil şi invizibil, apar particulele elementare, atomii de hidrogen şi de heliu, se formează norii cosmici, care apoi se fragmentează şi prin răcire dau naştere proto-stelelor, gravitaţia este din ce în ce mai mareşi devine un adevărat motor al evoluţiei Universului. La început Universul era constituit doar din atomi de hidrogen şi heliu, elementele chimice mai complexe formându-se după moartea unor stele. De peste 10 miliarde de ani au loc naşteri şi morţi de stele şi în orice moment se găsesc în Univers stele aflate în diverse stadii (de la protostele la stele gigant, care şi ele pot evolua în mod diferit), astfel încât şi la acest nivel – al Cosmosului,evoluţia nu-şi şterge ”urmele”. După explozia primordială a început şi constituirea microcosmosului (a atomilor), din combinarea quarcurilor luând naştere protonii şi neutronii, care prin unire au format nucleele atomilor, care au captat electroni generând atomi, atomii s-au asociat în molecule, acestea la rândul lor au format macromeolecule etc. Autorul îşi încheie lucrarea cu o frază care trebuie neaparat reţinută: ”Dacă evoluţia este o realitate cosmică, atunci şi legea conform căruia evoluţia nu-şi pierde urmele, ci le păstrează funcţionale, este o lege universală”.