978-606-8636-99-3 * BIO-ECO-GEO DIPLOMAŢIA * BIO-ECO-GEO DIPLOMACY


Autori: dipl. ing. Dana COMŞA, prof. univ. dr. dr. h. c. dr. habil Alexandru T. BOGDAN

Anul apariţiei: 2014

Nr. pagini:200

ISBN: 978-606-8636-99-3

Domeniu: Sociologie

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte:

Pentru liderii politici, ca şi pentru publicul informat, avertizările repetate formulate de lumea ştiinţifică în ultimii decenii, au început să fie confirmate în realitate. Schimbările climatice, înteţirea ca frecvenţă şi intensitate a fenomenelor meteorologice extreme, crizele recurente legate de accesul la resurse dovedesc în mod convingător că ne apropiem de sfârşitul unui ciclu de dezvoltare pe baza unui model care s-a dovedit greşit, punând în pericol însăşi supravieţuirea omenirii pe singura sa planetă. Lumea politică este acum obligată să ia în considerare necesitatea schimbării paradigmei de creştere şi să imagineze noi strategii şi instrumente de lucru adaptate stării de fapt actuale.
Volumul de faţă pune unele întrebări importante, unele tulburătoare, cu privire la calea de urmat. Dincolo de considerentele teoretice şi de noile contribuţii conceptuale, autorii reuşesc să transmită un mesaj optimist. România are încă şansa să se reorienteze spre un model clădit pe principiile dezvoltării durabile, deoarece dispune de potenţialul natural şi uman necesar. Pentru a valorifica din plin acest potenţial real, avem nevoie de un plus de voinţă politică şi de o ameliorare radicală a modului în care sunt gestionate aceste resurse.