978-606-8371-90-0-logica-viului-si-a-mortii-in-gandirea-lui-eminescu


Autori: Gheorghe MUSTAŢĂ

Anul apariţiei: 2014

Nr. pagini:386

ISBN: 978-606-8371-90-0

Domeniu: Filosofie

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Gheorghe Mustaţă îi urmăreşte lui Eminescu gândirea şi lecturile care i-au format-o, sau „prelucrarea ideilor” şi intuiţiile de geniu: Structurându-şi ideile prin extrapolarea atâtor surse, Eminescu nu împrumută ci sintetizează, creează propriul său sistem de gândire. Mai exact, Eminescu ia ceea ce e esenţă în lumea ştiinţifică şi filosofică. Acesta e secretul lui Eminescu: găsirea esenţei… Prima parte a cărţii e dedicată „logicii viului în gândirea lui Eminescu”, partea a doua e dedicată „logicii morţii”.
Gh. Mustaţă atrage atenţia că Eminescu, adept al teoriei unităţii şi luptei contrariilor, consideră că frumuseţea este rezultatul unui echilibru de putere între părţile componente ale unei fiinţe (al armoniei dintre aceste părţi, chiar dacă ele se află într-o luptă acerbă). „Frumuseţea este cristalizarea durerilor din mijlocul cărora a răsărit o ordine superioară”, scrie Eminescu. Toată istoria frământărilor interne, continuă Gh. Mustaţă, toată lupta crâncenă dintre părţile componente ale unui întreg sublimează într-un cristal cu luciri diamantine, într-o lacrimă – şi îl citează pe Eminescu: „O lacrimă, ce cristal”– „Să storci pământul – ah, ce! – să storci tot sistemul solar, nu capeţi o lacrimă… Ah, cine-mi spune istoria unei lacrime? ”. La această întrebare i-a răspuns biologul Gheorghe Mustaţă, autorul cărţii de faţă: Istoria unei lacrime este istoria universului; lacrima vărsată înscrie toată drama contradicţiilor şi întreaga luptă, esenţa tuturor transformărilor şi încleştărilor, este cristalizarea tuturor durerilor… Lacrima este esenţa existenţei.