TRATAT DE TEHNICĂ A MASAJULUI TERAPEUTIC ȘI KINETOTERAPIA COMPLEMENTARĂ, ediția a II-a (ISBN 978-606-8371-87-0)


Autori: Anghel DIACONU

Anul apariţiei: 2013

Nr. pagini:581

ISBN:978-606-8371-87-0
978-606-8371-88-7 (vol. 1)
978-606-8371-89-4 (vol. 2)

Domeniu: Medicină

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Lucrarea „Tratat de Tehnică a Masajului Terapeutic şi Kinetoterapia complementară” este o apariţie editorială de referinţă, realitate dovedită atât de nevoia de informare profesională în domeniu cât şi prin modul de prezentare şi abordare privind corelaţia „masaj terapeutic – kinetoterapie“. Tema abordată cu o valoare specifică deosebită prin pragmatismul ei este rodul unei experienţe de peste 43 de ani, domnul Anghel Diaconu transferând întreaga experienţă didactică şi profesionalã în paginile unei prime lucrări de tip „Manual de tehnică a masajului terapeutic“ apărut în anul 2008.
Lucrarea acoperă o arie importantă a nevoilor de formare profesională, teoreticã şi practică pentru specialistul de Balneofiziokinetoterapie, de Fiziokinetoterapie şi Kinetoterapie, prin structurarea materialului, prin detalierea metodologiilor de aplicare a diferitelor categorii de proceduri de masaj terapeutic şi prin asocierea unui bogat material ilustrativ. Conţinutul se structurează logic, iniţial cu aspectele specifice ce ţin de infrastructura sectorului de medicină fizică, respectiv masaj terapeutic şi kinetoterapia asociată, continuate cu principiile generale după care se ghidează activitatea personalului din sectorul de masaj terapeutic.
Prin modalităţile de prezentare şi organizare a capitolelor, metodologiilor, noţiunilor şi a
procedeelor tehnice, conţinutul cărţii corespunde cerinţelor de formare a specialiştilor care execută masajul terapeutic, corespunzând în acelaşi timp cu programa analitică pentru masajul terapeutic indicat ca metodă terapeutică, în contextul programelor de recuperare sau în programe profilactice. Prin conţinut, cititorii primesc informaţii privind particularităţile diferitelor arii topografice, se familiarizează progresiv cu aspectele fiziologice şi fiziopatologice la nivelul organelor şi ţesuturilor pe care se exercită manevrele de masaj, învaţă să urmărească efectele fiziologice şi terapeutice ale diferitelor forme de masaj terapeutic şi regăsesc în manieră aplicativă justificarea corelaţiilor dintre masajul terapeutic şi kinetoterapia asociată.
Tratatul poate sta la baza dobândirii de competenţe şi abilităţi impuse de standardul de pregătire pentru o ofertă profesională de bună calitate.
Lucrarea are valoare de manual dar şi de tratat cu caracter aplicativ, acoperind o nevoie de informare şi de exerciţiu corectiv în domeniul fizioterapiei, ca ofertă specifică de terapie nonfarmacologică. În această lucrare este de remarcat aspectul de noutate pentru literatura internaţională de specialitate.