ETIOPATOLOGIA OPEREI DE ARTĂ (ISBN 978-606-8371-86-3)


Autori: Mariana MUSTAȚĂ, Gheorghe MUSTAȚĂ, Bogdan UNGUREAN, Mina-Adriana MOȘNEAGU, Georgiana GĂMĂLIE-MOLDOVEAN, Loredana AXINTE

Anul apariţiei: 2013

Nr. pagini:385

ISBN:978-606-8371-86-3

Domeniu: istorie

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Cartea Etiopatologia operei de artă se adresează atât studenților de la secțiile de Conservarea Bunurilor de Patrimoniu, cât și specialiștilor care lucrează în acest domeniu.
Datele acumulate și prezentate sunt rodul cercetărilor personale ale autorilor, efectuate în cadrul tezelor de doctorat și a lucrărilor de licență sau de disertație a unor studenți și masteranzi. Munca de conservare a bunurilor de patrimoniu este deosebit de grea și de complexă datorită faptului că suportul material al bunurilor de patrimoniu este foarte variat (lemn, hârtie, pergament, piele, țesături, piatră, marmură, sticlă, metale etc.), iar numărul speciilor biodeterioratoare este copleșitor de mare, aparținând tuturor regnurilor (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia).
Fiind vorba de bolile care macină bunurile de patrimoniu desigur că, cunoașterea etiologiei lor în acțiunea de conservare este crucială. Ca în orice boală, punerea unui diagnostic corect este primordială. Aceasta nu se face oricum, solicită cunoaștere și experiență. În această situație nu este suficientă doar identificarea cu adevărat științifică a agenților biodeterioratori, ci și cunoașterea biologiei, ecologiei și etologiei lor pentru a putea stabili tratamentul corespunzător pentru înlăturarea bolii și pentru conservarea cu adevărat științifică a bunurilor de patrimoniu.
Pe cât a fost posibil noi am căutat să acoperim unele dintre elementele necesare cunoașterii în domeniul etiopatologiei operei de artă.
Urmărind iconografia acestei cărți nu trebuie să fii specialist ca să-ți dai seama în ce stare se pot găsi unele bunuri de patrimoniu care intră în tezaurul național al marșului nostru și cât de urgentă trebuie să fie intervenția formelor superioare pentru salvarea acestui tezaur.
Patrimoniul cultural este cartea de vizită a unui popor, ce-l reprezintă în fața lumii întregi; poartă amprenta ființei sale naționale.
Un popor care nu-și cunoaște patrimoniul cultural este asemenea unui copil care nu-și cunoaște părinții.
Un popor care nu-și conservă patrimoniul cultural și nu-l face cunoscut lumii întregi riscă să se autodistrugă, să-și piardă ființa națională.