ABORDĂRI SPECIFICE INSTRUMENTELOR FINANCIARE ÎN PIAŢA DE FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII DE ÎNTREPRINDERI (ISBN 978-606-8371-85-6)


Autori: Liliana MANEA, Valentina MINEA

Anul apariţiei: 2013

Nr. pagini:148

ISBN:978-606-8371-85-6

Domeniu: economie

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Cartea, Abordări specifice instrumentelor financiare în piaţa de fuziuni şi achiziţii de întreprinderi, nu s-a născut din întâmplare. Ea este rodul muncii unei echipe de cercetători entuziaşti, care s-au aventurat pe tărâmurile misterioase ale pieţei instrumentelor financiare şi, în special pe zona lor sinuoasă de fuziuni şi achiziţii de întreprinderi. Privită ca unul din principalii vinovaţi pentru actuala criză financiară internaţională, contabilitatea întreprinderii – ca instrument financiar specific, este liantul teoretic şi practic al studiului ştiinţific dezvoltat de autori atât în această carte cât şi în proiecte de cercetare mai mari. Dincolo de incapacitatea de a reflecta fidel fenomenele cauzatoare ale crizei financiare, contabilitatea proceselor de fuziuni şi achiziţii de întreprinderi rămâne un domeniu încă insuficient de cunoscut în problematica evaluării valorii reale a unei întreprinderi şi în special a capitalului său intelectual. Evaluarea la valoarea justă ridicată la rangul cel mai înalt de utilitate de către organismele de reglementare contabilă internaţională, încă suscită o serie de controverse la nivel european şi naţional şi, într-o accepţiune personală, considerăm că va fi abandonată în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat, pentru o altă denumire şi posibil pentru un nou cadru conceptual. Această carte se adresează astfel deopotrivă studenţilor economişti, practicienilor contabili, consultanţilor financiari şi fiscali ca şi oamenilor de ştiinţă preocupaţi de domeniul vast al problematicii fuziunilor şi achiziţiilor de întreprinderi, sau de cel al evaluării întreprinderii ca instrument financiar special precum şi de perspectivele conceptului de valoare justă în cadrul standardelor de raportare financiară internaţională.