IMUNOLOGIE CLINICĂ (ISBN 978-606-8371-78-8)


Autori: Dr. Mihaela GHEORGHIU, Conferenţiar Dr. Ileana CONSTANTINESCU, Biolog Gheorghe CONSTANTINESCU, Asis. univ. Dr. Ana MOISE, Dr. Ramona NEDELCU, Dr. Biolog Daniela PĂSĂRICĂ, Conferenţiar Dr. Traian TRANDAFIR

Anul apariţiei: 2013

Nr. pagini:378

ISBN: 978-606-8371-78-8

Domeniu: Medicină

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Această iniţiativă editorială are scopul de a furniza o bază de studiu actualizată pentru toţi studenţii, medicii sau biologii implicaţi în procesul de descifrare a mecanismelor de apărare împotriva oricărei molecule non-self prezente dincolo de barierele organismului. Pentru studenţi, volumul oferă informaţii detaliate în limba română minimalizând efortul de instruire într-o limbă străină şi scurtând timpul de căutare şi selectare prin diversele materiale existente în literatură. Pe de altă parte experienţa didactică acumulată în decursul anilor de predare ne-a permis o selectare şi sistematizare a materialului prezentat, dublată de o iconografie bogată pentru paragrafele mai greu accesibile. Desenele originale lasă cititorului posibilitatea unei intervenţii personale cu creioane colorate, direct pe figură, fapt esenţial în menţinerea atenţiei pentru o perioadă mai lungă de „studiu interactiv”.
Prezentarea materialului urmează logica proprie organismului de apărare în valuri succesive în raport cu natura antigenelor, concentraţia lor, poarta de intrare, starea imunologică a organismului receptor. Se începe cu imunitatea înnăscută şi cea dobândită urmând apoi patologia imună care se instalează dacă organismul, în efortul lui, nu a reuşit să păstreze intactă homeostazia. Dat fiind profilul catedrei de fiziopatologie şi imunologie în care activăm, unele capitole au fost excluse din prezentare, cum ar fi inflamaţia sau hemostaza fiziologică, care sunt aprofundate conform tradiţiei, la disciplina de fiziopatologie.