MOARTEA CELULARĂ PROGRAMATĂ ŞI MECANISMELE EI (ISBN 978-606-8371-77-1)


Autori: Gogu I. GHIORGHIŢĂ

Anul apariţiei: 2012

Nr. pagini:202

ISBN: 978-606-8371-77-1

Domeniu: Medicină

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Fenomenul de dispariţie a unor celule prin moarte naturală în cursul dezvoltării organismelor a fost observat încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar a fost neglijat o lungă perioadă de timp. Confirmarea lui a venit de abia în intervalul 1965-1972, în urma unor experienţe efectuate de profesorul F. R. J. Kerr şi colaboratorii săi pe ficatul de şobolan, în care s-a observat că prin întreruperea fluxului de sânge în unii lobi hepatici unele celule dispăreau printr-un proces morfologic diferit de necroza celulară tipică. Acest tip de moarte celulară, observat de autor şi în celulele bazale de carcinom şi în alte forme de tumori maligne netratate, a fost confirmat apoi de numeroşi alţi autori şi a primit numele de apoptoză. Fenomenul de apoptoză a fost recunoscut şi acceptat ca modalitate distinctă şi importantă de moarte celulară programată la animale după publicarea rezultatelor obţinute de Horvitz (1999) în studiile sale de acest gen întreprinse la nematodul Caenorhabditis elegans.
Necroza celulară este un proces pasiv, o formă patologică de moarte celulară cauzată de agenţi nocivi de natură fizică, chimică etc, în care are loc distrugerea integrităţii membranei plasmatice, pierderea conţinutului celular şi apariţia unui proces inflamator, iar eliminarea celulelor afectate se realizează prin fagocitoza sistemului mononuclear. Apoptoza este un fenomen fiziologic normal, activ, este o moarte celulară programată, nedestructivă, care se produce cu consum de energie, în care celulele animale îşi păstrează integritatea membranei plasmatice, dar se micşorează, iar nucleul lor se condensează, apoi conţinutul acestora se separă în fragmente delimitate de membrane (corpi apoptotici), a căror eliminare de către macrofage se face fără urme, nefiind însoţită de un proces inflamator. Prin apoptoză, un organism pluricelular elimină unele celule nedorite, realizându-şi astfel homeostazia celulară. În timp ce modificările celulare provocate de apoptoză sunt coordonate şi programate genetic, cele specifice necrozei au un nivel ridicat de autonomie, sunt mai mult procese de natură reactivă faţă de acţiunea nocivă a unor factori fizici şi chimici diverşi.
Aş vrea sa cred că lucrarea de faţă va stârni interes şi prin faptul că ea tratează nu doar moartea celulară programată în regnul animal, ci şi modalităţile şi mecanismele acestui proces în regnul vegetal, fiind din acest punct de vedere inedită în peisajul ştiinţific românesc.