INTELLIGENCE ŞI MANAGEMENT STRATEGIC MODERN (ISBN 978-606-8371-75-0)

Autori:  Dr. Constantin ONIŞOR, Dr. Mihail BĂLAN , Dr. Cristian PRUNĂ

Anul apariţiei: 2012

Nr. pagini:182

ISBN: 978-606-8371-75-0

Domeniu: Intelligence

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Trăim într-un secol în care credem şi dorim să se atingă nişte culmi de dezvoltare şi civilizaţie, bazate pe cunoaştere şi pe securitate/pace, cu fenomene de lungă prezenţă şi procese complexe, dar decisive şi deosebit de dinamice, în cadrul cărora „omul secolului XXI” va juca rolul principal, fiind creator şi beneficiar în egală măsură. Este vorba de omul pe care astrologia îl modelează de câţiva ani, iar noua ordine mondială îl cere ca subiect de cunoaştere şi inovare continuă. Am intrat deja în societatea cunoaşterii bazate pe intelligence. Preocupările umanităţii şi noile capabilităţi dobândite şi dezvoltate de individ şi de comunităţi sunt îndreptate spre elemente ce ţin de: integrare, dezvoltare, mediu, educaţie, securitate ş.a. în globalizare.