HOMOCROMIE, MIMETISM ȘI ANTROPOMORFISM (ISBN 978-606-8371-68-9)

Autori: Gheorghe Mustaţă, Mariana Mustaţă

Anul apariţiei: 2012

Nr. pagini:332

ISBN: 978-606-8371-68-9

Domeniu: Biologie

Disponibilitate:

Citește câteva pagini

Despre carte: Bazați pe o îndelungată experiență de cercetare științifică, pe observații meticuloase în natură, de la Marea Neagră până pe piscurile Carpaților, în ecosisteme naturale și antropizate, folosind o bogată literatură de specialitate, și nu numai, autorii acestei inegalabile cărți ne prilejuiesc cunoașterea unor probleme de biologie de un interes deosebit, care ne fascinează deopotrivă pe specialiști și pe cei ce lucrează în alte domenii; toți captivați de diversitatea lumii, de fantastica capacitate de adaptare a animalelor pentru apărare și atac, pentru hrănire și reproducere. Subiectul abordat este de mare actualitate și evidențiază cele mai noi informații în domeniul biologiei evoluționiste, domeniu care se dezvoltă în corelație cu descoperirile în domeniul geneticii și prezintă un mare impact asupra cunoașterii biologice în ansamblu. Citind această carte, simți năvălind în cameră toată arca lui Noe. Căci, de la animalele care trăiesc în ghețurile veșcnice ale polilor și până la cele care-și duc veacul în pădurile verzi ce înconjoară ecuatorul, fără însă a le uita pe cele pe care le întâlnim și pe meleagurile noastre, toate sunt amintite aici. Lupta pentru supraviețuire, adaptarea la mediu – într-un cuvânt, evoluția – sunt admirabil expuse și reprezentate.