ANATOMIE CHIRURGICALĂ ŞI OPERATORIE – VOLUMUL III: ABDOMENUL (ISBN 978-606-8371-65-8)


Autori: Nicolae M. CONSTANTINESCU

Anul apariţiei: 2012

Nr. pagini: 442

ISBN: 978-606-8371-65-8
vol.III. 978-606-8371-66-5

Domeniu: medicina

Disponibilitate: http://anatomiechirurgicala.ro/comanda/

Citește câteva pagini

Despre carte: Lucrarea de anatomie chirurgicală şi operatorie, pe care o oferim în primul rând rezidenţilor din toate specialităţile chirurgicale, dar şi chirurgilor mai mult sau mai puţin consacraţi dornici să-şi amintească anatomia înaintea unei intervenţii chirurgicale, reprezintă un deziderat mai vechi şi o necesitate mai nouă. Primul lucru pe care vreau să-l declar apăsat este că ea nu se adresează studenţilor începători, deci nu poate înlocui tratatele de anatomie descriptivă şi topografică şi aceasta datorită specificului anatomiei chirurgicale şi operatorii.
Astfel anatomia chirurgicală foloseşte selectiv noţiunile de anatomie însuşite în facultate, care îi vor permite tânărului chirurg să pună un diagnostic de afecţiune chirurgicală, să aleagă calea de acces cea mai potrivită şi să stabilească tehnica prin care să aplice tratamentul chirurgical. Nu poate exista raţionament chirurgical fără să se apeleze la anatomia chirurgicală, care se află la baza atât a tacticii cât şi a tehnicii chirurgicale. Anatomia operatorie reprezintă ansamblul de cunoştinţe aprofundate privind nu numai anatomia normală, dar şi variantele ei, care să-i permită chirurgului operator identificarea formaţiunii ţintă şi a celor din vecinătate, astfel ca fiecare gest/timp chirurgical să se facă pe baza unor repere anatomice descoperite în prealabil, pentru a se putea trata leziunea protejând în acelaşi timp formaţiunile din jur. Cunoaşterea în detaliu a celor mai importante variante anatomice ajută la prevenirea unor accidente intraoperatorii, furnizând şi soluţii pentru rezolvarea lor. In intervenţiile complicate şi mai ales în reintervenţii, cunoaşterea anatomiei operatorii permite chirurgului operator să refacă mai întâi anatomia normală a regiunii şi apoi să aplice tehnica cea mai adecvată.