AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN PRIMII ANI DE TRANZIŢIE DE LA ECONOMIA CENTRALIZATĂ LA ECONOMIA DE PIAŢĂ (ISBN 978-606-8371-62-7)


Autori: Mircea Bulgaru, Laurenţiu Guţescu, Samoil Muntean

Anul apariţiei: 2012

Nr. pagini: 170

ISBN: 978-606-8371-62-7

Domeniu: economie

Disponibilitate: Tiraj epuizat (La cerere)

Citește câteva pagini

Despre carte: Cartea pe care o prezentăm cititorilor are un caracter mai deosebit şi o importanţă aparte. Pentru o mai uşoară înţelegere am considerat necesară o scurtă „destăinuire” din partea autorilor. Cartea cuprinde 3 secţiuni.
Prima secţiune, Studiul „Probleme de bază ale agriculturii României” în care sunt prezentate rezultatele preliminare ale Anchetei Sociologice efectuată în 500 de comune.
Secţiunea a doua „Criza profundă a agriculturii României şi posibile căi de redresare”, studiu prezentat la Consfătuirea Naţională a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România pe problemele agriculturii, de la Palas – Constanţa, 17-18 decembrie 1992, organizată de către acad. prof.univ.dr. Nicolae N. Constantinescu, preşedintele Asociaţiei.
Secţiunea a treia, Sinteza Studiului „Probleme de bază ale agriculturii României” preluat de către Banca Mondială – sinteza acestui studiu fiind tradusă în limba engleză şi difuzată tuturor ţărilor în care aceasta avea sucursale.
Scopul cercetării sociologice – cea mai amplă şi importantă investigaţie selectivă economico-sociologică şi demografică – a fost cunoaşterea stării de criză profundă a agriculturii şi satului românesc, ca urmare a Reformei agrare din anul 1991 şi Legii Fondului Funciar (1991), precum şi desprinderea măsurilor realiste care se impun pentru redresarea acesteia.
Cercetarea a fost aprobată de către Guvern fiind realizată fără bani de la bugetul statului.