SISTEME DE GENERARE A ENERGIEI ELECTRICE (ISBN 978-606-8371-60-3)


Autori:  George DARIE, Ilie PRISECARU, Bogdan POPA Ioana IONEL

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 193

ISBN: 978-606-8371-60-3

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:    Lucrarea de faţă a fost realizată în cadrul proiectului „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicaţiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD” care face obiectul contractului nr. POSDRU/85/1.3/S/ 61397.
Conţinutul lucrării urmăreşte să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar, profesional şi tehnic. Sunt prezentate informaţii teoretice privind dezvoltarea producerii energiei electrice, centrale convenţionale cu abur, reducerea poluării atmosferice în CCA, centrale electrice echipate cu instalaţii de turbine cu gaze, centrale hidroelectrice și centrale nuclearoelectrice.