INTRODUCEREA ÎN TEHNOLOGII MULTIMEDIA (ISBN 978-606-8371-59-7)


Autori:  Radu VASIU

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 75

ISBN: 978-606-8371-59-7

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:    Lucrarea de faţă a fost realizată în cadrul proiectului „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicaţiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD” care face obiectul contractului nr. POSDRU/85/1.3/S/ 61397.
Conţinutul lucrării urmăreşte să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar, profesional şi tehnic. Sunt prezentate informaţii teoretice și aplicațiile tehnologiilor multimedia.