TEHNICI PERFORMANTE DE PRELUCRARE LA CALD A MATERIALELOR METALICE (ISBN 978-606-8371-55-9)


Autori:  Doina RĂDUCANU, Mihai CHISAMERA, Pavel TOBOC, Aurel RĂDUŢĂ, Stelian STAN

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 76

ISBN: 978-606-8371-55-9

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:  Lucrarea de faţă a fost realizată în cadrul proiectului „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicaţiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD” care face obiectul contractului nr. POSDRU/85/1.3/S/ 61397.
Conţinutul lucrării urmăreşte să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar, profesional şi tehnic din domeniul „Ingineria Transporturilor”. Sunt prezentate informaţii teoretice și practice referitoare la principiile fundamentale ale tehnicilor performante de prelucrare la cald a materialelor metalice