MATERIALE METALICE PERFORMANTE FEROASE ŞI NEFEROASE (ISBN 978-606-8371-54-2)


Autori:  Mihai CHISAMERA, Gabriela POPESCU, Gigel NEAGU, Viorel ŞERBAN, Cristian DOBRESCU, Stelian STAN

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 82

ISBN: 978-606-8371-54-2

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:   Secole de-a rândul (începând cu secolul al XV-lea Î.Hr.) fierul şi aliajele sale au rămas cele mai importante materiale. Avantajele lor le recomandă în continuare ca materialele cu ponderea principală (aproximativ 65-70% din producţia mondială în tone), în ciuda faptului că în ţările dezvoltate, producţia de materiale nemetalice (ceramice şi plastice) au depăşit uneori în volum cea de oţel iar metale şi aliaje neferoase pe bază de Al, Ti, Mg precum şi materialele compozite au devenit un concurent serios datorită proprietăţilor speciale şi progreselor spectaculoase obţinute în procesarea lor.
Producţia de materiale confruntată azi cu probleme majore legate de epuizarea resurselor, criza energetică, explozia unor noi domenii industriale, creşterea continuă a competivităţii produselor (caracterizată prin „maximizarea performanţelor şi minimizarea costurilor”) a condus la eforturi deosebite ale specialiştilor în ştiinţa materialelor concretizate prin conceperea şi producerea fie
de materiale noi – cunoscute în literatura tehnică sub numele de „Advanced Materials” – cât şi de produse noi (sau reproiectate), precum şi la necesitatea elaborării de tehnologii performante;
Materialele metalice cu proprietăţi speciale includ pe de o parte materiale noi cu caracteristici obişnuite dar cu valori performante ale acestora pe care materialele clasice nu le pot atinge, cum ar fi proprietăţi excelente la temperaturi înalte sau foarte joase, proprietăţi electrice şi magnetice deosebite, proprietăţi speciale de dilatare termică, rezistenţă la coroziune sau uzare şi pe de altă parte, materiale speciale cu proprietăţi fizice noi cum ar fi materialele cu structură nanocristalină sau amorfă.