TRANSPORTUL MĂRFURILOR SPECIALE (ISBN 978-606-8371-53-5)


Autori:  Dorinela COSTESCU

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 64

ISBN: 978-606-8371-53-5

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:    Prin lucrarea de faţă, vă prezentăm particularităţile transporturilor speciale, problemele care trebuie avute în vedere în cazul organizării unui astfel de transport, elemente de analiză şi evaluare a riscurilor. Vor fi considerate şi analizate trei categorii de transporturi speciale: transportul mărfurilor periculoase, transportul mărfurilor agabaritice şi transportul mărfurilor excepţionale din punct de vedere al masei. Cursul este organizat în patru părţi, care urmăresc însuşirea şi înţelegerea, într-o structură logică, a noţiunilor şi principiilor
specifice transporturilor speciale.
Primul capitol descrie condiţiile care impun încadrarea unui transport într-una dintre categoriile de transporturi speciale considerate. Sunt enumerate sintetic particularităţile substanţelor şi produselor înscrise în fiecare clasă de mărfuri periculoase, definită în acordurile internaţionale care reglementează transporturile mărfurilor, pentru fiecare mod de transport (maritim, fluvial, feroviar, rutier). În
partea a doua a primului capitolului, sunt definite condiţiile pentru transporturile agabaritice şi excepţionale din punct de vedere al masei, pentru transportul feroviar şi rutier. Capitolul se încheie cu indicarea reglementărilor prevăzute de autorităţi, pentru fiecare categorie de transporturi speciale definită.
În al doilea capitol, este prezentat modul de identificare a codurilor asociate mărfurilor periculoase, pe baza cărora se determină reglementările impuse pentru ambalare, manipulare şi transport. Sunt descrise principalele condiţii care trebuie îndeplinite pentru manipularea şi transportul mărfurilor periculoase şi modul cum acestea pot fi identificate în acordurile internaţionale referitoare la transportul
mărfurilor periculoase.
Pentru fiecare mod de transport, în funcţie de caracteristicile infrastructurii şi ale mijloacelor de transport, sunt impuse restricţii pentru dimensiunile maxime ale vehiculelor cu sau fără încărcături şi pentru sarcinile maxime admise. În capitolul trei al lucrării sunt analizate condiţiile care conduc la considerarea unui transport feroviar, respectiv rutier, excepţional din punct de vedere al gabaritului şi sau al masei. Este prezentată structura unei aplicaţii care rezolvă determinarea rutelor pentru transporturile feroviare agabaritice şi excepţionale din punct de vedere al masei. Realizarea transportului mărfurilor, în condiţii de siguranţă, necesită respectarea limitelor de încărcare şi a regulilor de repartizare a încărcăturii pe vagon. În lucrare sunt descrise exemple pentru încărcarea vagoanelor, în funcţie de limitele de încărcare ale diferitelor tipuri de vagoane.
Ultimul capitol este destinat descrierii procedurilor pentru analiza şi compararea rutelor alternative pentru transportul mărfurilor periculoase, pe baza  siguranţei teritoriale şi a mediului ambiant. Lucrarea nu are ca scop descrierea unei documentaţii detaliate a evaluării riscului, ci identificarea proceselor implicate de o astfel de metodologie. În plus, s-a urmărit evidenţierea celor mai relevante
proceduri informaţionale şi de descriere concisă a criteriilor care pot fi aplicate la determinarea rutelor pentru transportul mărfurilor periculoase.