MENTENANŢA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (ISBN 978-606-8371-52-8)


Autori:  Cristian ANDREESCU, Gabriel ANGHELACHE, Marius TOMA

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 118

ISBN: 978-606-8371-52-8

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:     Lucrarea de faţă a fost realizată în cadrul proiectului „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicaţiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD” care face obiectul contractului nr. POSDRU/85/1.3/S/ 61397.
Conţinutul lucrării urmăreşte să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar, profesional şi tehnic din domeniul „Ingineria Transporturilor”. Sunt prezentate atât informaţii teoretice referitoare la principiile fundamentale ale activităţilor de mentenanţă şi de diagnosticare ale autovehiculelor, cât şi aspecte practice ale acestor activităţi.